PCI-DSS


Vi skyddar dina kunders korttransaktioner

Många konsumenter är fortfarande tveksamma till att använda sitt kreditkort på Internet. Ofta med all rätt, eftersom antalet brott av stulen kortinformation kraftigt ökar. Mot bakgrund av detta har ledande aktörer som Visa och MasterCard enats om ett gemensamt regelverk kring hantering av kreditkortsinformation. Detta regelverk, Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard (DSS), är en internationell standard som definierar relativt tuffa och konkreta krav på säkerheten. Det berör alla aktörer som hanterar korttransaktioner – säljföretag, inlösare och tredjepartsleverantörer som hanterar, lagrar och/eller överför kortinformation måste uppfylla kraven.

Ett stort antal uppdrag inom PCI DSS har gett oss en gedigen erfarenhet. Vi vet vilka förändringar och kompletteringar som behövs för att anpassa våra kunders policys, processer, rutiner och tekniska lösningar för att tillmötesgå kraven i PCI DSS. Flera av dessa erbjuder vi som paketerade tjänster.

Vi hjälper våra kunder att identifiera den korthanterande miljön utifrån ett tekniskt och organisatoriskt perspektiv. Vårt arbete resulterar i konkreta åtgärdsplaner där efterlevnaden av regelverket uppnås på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Vårt långsiktiga angreppssätt ger våra kunder en garanti för att uppfyllanden av PCI DSS inte är en engångsföreteelse.

Som första svenska företag är vi certifierade att utföra kvartalsvisa externa och interna nätverksscanningar, så kallade PCI Network Scans. Det innebär att vi är Approved Scanning Vendor (ASV). Vi har även ett antal PCI DSS revisorer som kan genomföra den formella PCI DSS revisionen. Genom konceptet PCI Security Calendar stödjer vi också certifierade kunder med uppföljning och förvaltning av säkerhetsarbetet för att upprätthålla säkerheten i linje med verksamhetens krav.

För PCI-Forensiska tjänster och QFI se: IT-Forensics

Läs även: Cybercom först i Sverige med ledande säkerhetsstandard 

Kontakta oss för mer information

Mikael Sundberg

Sales Manager Security

Ring kontakt
Maila kontakt