IT-Forensic Services


IT-Forensiska tjänster och incidenthantering

Cybercom har lång erfarenhet av att arbeta med utredningar av dataintrång och att hantera säkerhetsincidenter. Specialutbildade och erfarna utredare från Cybercom har sedan 2005 anlitas för uppdrag över hela världen och finns tillgängliga att hjälpa er som har råkat ut för ett dataintrång. Våra utredare kan snabbt infinna sig på plats för att hjälpa er i incidenthanteringen och att svara på frågor kring vad som inträffat och hur skadan kan begränsas. Självklart arbetar vi med absolut sekretess, integritet och med mycket höga krav på säkerhet.

Våra kundreferenser inkluderar allt från privatpersoner till multinationella företag från så spridda branscher som produktionsindustri, mjukvaruföretag, medicinteknik, myndigheter, telekommunikation, forskningsintensiva bolag och finanssektorn. Dessa uppdrag har inkluderat allt ifrån forensiska utredningar och framtagning av bevismaterial till avancerad informationsinsamling, akuta säkerhetsåtgärder och spårning av intrång. Läs nedan för några exempel på vanliga åtaganden som Cybercom utför.

Inom IT-forensik och incidenthantering ser alla uppdrag olika ut. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa just er.

Malware forensics / Reverse engineering

Den senare tidens ökning av riktade attacker har lett till att intrång ofta innefattar skadlig kod som utvecklats specifikt för att angripa en given organisation. Denna typ av angrepp kan vara förödande då vanliga anti-virus och andra signaturbaserade lösningar inte skyddar mot dessa hot. Vi hjälper er som drabbats av skadlig kod och vill veta mer om dess funktion, vilken skada den orsakat och hur ni rensar bort den.

Cybercom Incident Response (CSIRT)

Få organisationer är väl förbereda i den stund då ett intrång upptäcks. Värdefull tid går ofta förlorad på fel saker och viktiga aktiviteter glöms bort. Cybercom erbjuder därför tjänster inom incidenthantering där vi på kort varsel ger stöd och råd under den första kritiska fasen efter att ett intrång upptäckts. Fokus är att minimera skadeverkningarna, att samla värdefull information om vad som inträffat och att så snabbt som möjligt återställa systemen. Så snart inkräktarna inte längre har tillgång till systemen så kan Cybercom även ge stöd i det framtida åtgärdsarbete för att undvika att det som inträffat inte sker igen.


Mikael Sundberg

Sales Manager Security

Ring kontakt
Maila kontakt