IT och informationssäkerhetTillsammans säkrar vi din information.

En uppkopplad värld gör det möjligt för människor och företag att skapa, behandla, dela och distribuera information på nya och innovativa sätt. Systemen fortsätter att utvecklas i hög fart. Och kraven på tillgänglighet, integritet och skydd ökar. Cybercom rustar sina kunder för att klara att hantera risk. Vi inrättar riskhanteringstekniker, synkroniserar teknologi med affärsmål och applicerar säkerhetssyrning i befintliga IS/IT miljöer. Våra tjänster klarar höga krav, tillsammans säkrar vi din information.

IS/IT Risk Governance

Från teori till kontroll.

Säkerhetsstyrning är fundamentalt. Behoven kan antingen vara interna och riskbaserade, eller drivna av externa och ofta regulatoriska krav. Cybercom vet av erfarenhet att med ett välgrundat riskbaserat säkerhetstänkande kommer ett företags säkerhetsinvesteringar, säkerhetsstyrning och risknivå att sammanfalla. Och falla på plats. Vi anlitar metoder, verktyg och erfarenhet som tar dig från teori till praktik, till verklig kontroll av dina IS/IT– relaterade affärsrisker.

Tjänster och erbjudanden:

Security Assurance

Säkerhet i en värld av sårbarheter.

IS/IT hoten mot företag och organisationer ökar, samtidigt som de system och IT– miljöer de förlitar sig till har sårbarheter. Cybercoms expertis, metoder och tjänster är utvecklade för att analysera och bedöma sårbarheter i verksamhetskritiska IT-miljöer. Skulle en säkerhetsincident inträffa kan vi gå in med undersökande och certifierade Forensics– och Incident Response tjänster. Nya sårbarheter identifieras dag som natt och nya hot uppstår, därför erbjuder också Cybercom regelbunden Security Assurance enligt dina behov.

Tjänster och erbjudanden:

Kontakta oss

Mikael Sundberg

Sales Manager Security

Ring kontakt
Maila kontakt