The Cybercom IAM Experience


Cybercom har arbetat med IAM i över 20 år och hela tiden omprövat arbetssätt och omfamnat ny teknologi längs vägen. Det betyder att vi har hunnit åstakomma väldigt mycket bra saker för våra kunder och faktum är att en del kunder har vi haft sedan vi började, vilket verkligen är ett bevis på kvalitet och kontinuerlig leveransförmåga.

Vi arbetar med IAM i alla branscher. Faktum är att många utmaningar är generiska, även om användningsfallen och applikationerna skiftar. Nedan beskrivs några av våra referenser, men eftersom säkerhet är ett känsligt ämne så väljer vi att att inte specifikt namge kunderna.

Företag inom utalarmering och blåljus: IAM-lösning baserad på IdentityHub tillsammans med fingranulär accesskontroll och en security gateway som skapar möjlighet till digitaliseringstjänster mot en högsäkerhetsapplikation. Exempel på tjänster är ambulansbeställningar från alla landsting. Produktion startade 2010 och förvaltning pågår.

Flera statliga myndigheter: Dokumentbaserad digital signering och legitimering (Bank-id/Telia) för medborgare. Implementation och pågående ITIL-baserad tjänstedrift.

Nationell eHälsa: Storskalig och samhällskritisk Identity Management under mer än 10 år. Uppdraget omfattar implementation, automatisering, säkerhet, integrationer, tjänstedrift m m.

Storskalig kollektivtrafik: IdentityHub baserad lösning som skapar en sammanhållen inloggning till interna, externa och molnbaserade applikationer. Kunden har möjlighet att delegera användaradministration till ett stort antal externa entreprenörer. Produktionen startade under 2014. Vidareutveckling och förvaltning pågår.

Nationell eID-operatör: utveckling av två generationers mobilt eID, både öppen och simbaserad. Utveckling av produkt för validering av eID.

Bank: IdentityHub-baserad lösning som möjliggör tvåfaktorsautentisering inom 3D Secure (Visa/Mastercard). Idag stöds Mobilt Bank-id och SMS engångslösenord. Projektet genomfördes under 2016 och förvaltning har startats upp. 

Kommun: förflyttningen av all IT till molnet byggde på en genomtänkt arkitektur och en solid identitetshantering lokalt. Cybercom har bl a infört en metakatalog med synkronisering till andra nödvändiga identitetskällor. Kunden går i produktion under första halvan av 2016.

Stor privat vårdaktör: IdentityHub-baserad lösning möjliggör Single Sign-on till +15 applikationer och hanterar inloggning för ett stort antal användare över hela landet. Produktion startade 2010 och förvaltning pågår.  

Landsting: Single Sign-on i vårdportal med tusentals användare. Produktion startade 2008 och förvaltning pågår. 

Landsting: central Identity Management på mer än tio landsting under många år. Uppdraget omfattar förvaltning, support, vidareutveckling, integrationer m m.

Internationellt forskningsinstitut: IdentityHub-baserad lösning integrerad med Microsoft CRM som möjliggör inloggning för externa forskare med olika inloggningsmetoder. Produktion startade 2015.