Cybercom IAM Core team


Identity & Access Management är ett stort område där delarna är tätt sammankopplade. Det är därför det är absolut nödvändigt att ha ett holistiskt synsätt på IAM. Dessutom, eftersom IAM- systemen är säkerhetskritiska i sig, krävs djup kompetens på IT-säkerhet. Vårt IAM Coreteam har förstås både och.

Låt oss bli konkreta. Det blir en lång lista.

IAM System architecture and strategy, user directories, identity synchronization, user lifecycle management, delegation of user admin, identity governance, self provisioning, password management, federated identities, single sign on, API-security gateways, finegrained access, mobile eID, digital signatures. Acronyms like SAML, WCF, OAUTH2, OPEN-ID, XACML, LDAP, PKI, X509, SSL, TLS, SSH, REST, JSON, C#, Java, OWASP. Bara för att nämna några.

Vår syn: om du anser dig ha en IAM-verksamhet, så måste du omfamna allt. Varför? Därför att vi tror att den övergripande förståelsen för IAM behövs för att alltid kunna göra dom rätta valen och prioriteringarna i arbetet, liksom för att integrera IAM i komplexa systemmiljöer. Här behövs verkligen den kritiska massan.

Du kan räkna med oss i förstudier, workshops, implementation och förvaltning under lång tid. Vårt mål är att göra dig nöjd, även i morgon.


Kontakt

Robin von Post

Head of IAM Solutions

Ring kontakt
Maila kontakt