Metakatalog och Identitetshantering


En vanlig bakgrund till problem inom IAM är s k identitetssilos, d v s identiteter finns i olika system, hanterade i olika delar av organisationen. Detta påverkar bl a effektivitet, säkerhet, flexibilitet och tillgänglighet negativt.

Grunden för en fungerande IAM är att information om användare i organisationen lagras logiskt på ett ställe och därefter används katalogen som attributkälla och för replikering till relevanta miljöer, t ex användar-AD. Slutanvändare kan naturligtvis också söka i informationen. Kring katalogen hanteras identiteterna med olika processer och verktyg. Det kallas Identity Management.

Med ett team som tillsammans har mer än 70 manår inom området, arbetar vi med några av dom absolut mest kritiska systemen i hela landet. Vi kan också erbjuda alla de verktyg som behövs för att bygga en fungerande identitetshantering i en organisation, förutom katalogen, t ex synkmotor, sökmotor och IM-klienter. Faktum är, identitetshanteringen kan i slutänden vara det enda man behåller om man går all-in i molnet. Vi har kunder som vi hjälpt precis dit.

Att skapa struktur i en spretig miljö som byggts upp under lång tid är återigen ingen big bang. Det komplexa kan förenklas och detta måste få ta lite tid. Så förutom att vi erbjuder rådgivning, förstudier och implementation så är det i förvaltningen som vi gemensamt kan skapa de stora vinsterna. Vi bygger eller renoverar inte bara huset, vi underhåller det också.

Det finns en stor mängd produkter på marknaden inom Identity Management. Ibland är en plattform från en stor leverantör det rätta valet, men det har också visat sig att flexibilitet ibland är nyckeln för att inte behöva anpassa organisationen helt till produkten. Här tillför vi ett lösningsorienterat och långsiktigt synsätt.


Kontakt

Robin von Post

Head of IAM Solutions

Ring kontakt
Maila kontakt