Cybercom IdentityHub


Snabb lösning på nya autentiseringsscenarier, Bank-id legitimering, Single Sign-On eller digitala signaturer? IdentityHub är en beprövad produkt. Vi har inte en enda kund som lämnat oss. Istället, kopplas fler och fler applikationer och molntjänster in över tiden. IdentityHub kan levereras i kundens miljö eller som en molntjänst. Nedan sammanfattas funktioner och fördelar:

Gemensam login plattform

IdentityHub är en sammanhållen login platform som är byggt på konceptet identitetsfederationer. Den hämtar användarnas identiteter från AD och andra attributkällor. Den är en multifunktionell autentiseringsplatform, naturligtvis för interna användare men med starkt focus på att hantera IAM-utmaningar I ett digitalt ekosystem.

En och samma login-plattform för alla applikationer och tjänster skapar stor flexibilitet och lägre kostnad jämfört med en spretig mix och olika lösningar för olika ändamål. IdentityHub stödjer ett stort antal olika autentiseringsmetoder som t ex mobilt bank-id, Windows/AD, sms otp, tjänstekort, hw-tokens och förstås federerad inloggning.

Single Sign-on

EN inloggning till alla anslutna applikationer, såväl interna som externa, är en riktig killer application för användarna och förstås för IT-supporten som slipper det tidsödande arbetet att hantera bortglömda lösenord. Det finns goda skäl att använda IdentityHub i rena SSO-initiativ.

Digital Signering

IdentityHub är kopplad till Cybercoms Digitala Underskriftstjänst, vilket möjliggör digital signering I anslutna applikationer.

Kundanpassat användargränssnitt

Inloggningssidan till IdentityHub är en web template som enkelt anpassas för varje kund, vilket skapar möjligheten att förmedla rätt användarupplevelse i linje med övriga applikationer.

3D Secure

IdentityHub kan användas för banker tillsammans med 3D Secure framework (Visa, Mastercard) och tillför ökad säkerhet i nätbetalningar genom en verifiering av kundens inköp på nätet via tvåfaktorsautentisering, t ex mobilt Bank-id eller sms otp.

Identitetsfederationer

Den stora nyttan med federationsbaserade system är Single Sign- on över organisationsgränserna byggt på ömsesidig TRUST. I praktiken så väljer man att lita på utvalda användares verifierade digitala identiteter och därför kan man t ex federera mellan olika AD:s/kataloger. Tekniken är beprövad och bygger på signerade elektroniska biljetter som gäller för automatisk inloggning, typiskt under begränsad tid.

Användarna kan t ex finnas hos andra organisationer som man har ett tätt samarbete med, men kan också göras i större skala, för att skapa interoperabilitet i ett digitalt ekosystem.

IdentityHub är byggd med federationsteknik och är allt du behöver för att federera. Vi stödjer de etablerade standarderna, d v s SAML2, Open-ID och WS-Trust/WS-Federations. Skall man sätta upp en större federation så erbjuder vi dessutom både en Metadata- och Anvisningstjänst. Vår kompetens på och erfarenhet av att sätta upp och operera stora federationer är marknadsledande.

Delegerad användaradministration

I användningsfall där en federation inte är lämplig men då man vill undvika att behöva hantera många användare från många externa organisationer internt, t ex entreprenörer och underleverantörer, så kan användaradministrationen delegeras på ett säkert sätt via en portal i IdentityHub. Vi är övertygade om att med finns effektivitetsvinster i att slippa denna tidsödande hantering internt.

Molntjänster

En komplett molnbaserad tjänst är fullt integrerad både m a p säkerhet och användarupplevelse (t ex Single-Sign-on). IdentityHub erbjuder en lösning på båda dessa krav och kan förstås i sig lägga grunden för autentiseringstjänster I molnet.

Anslutning av applikationer och tjänster

IdentityHub stödjer ett stort antal IT-miljöer som olika web- och applikationsservrar, CMS-system m fl. Nya målsystem kan kostnadseffektivt läggas till med hjälp av vår verktygslåda.

Flexibilitet

Lösningar byggda på IdentityHub är flexibla. Vi är inte en stor programvaruleverantör med långa releasecykler. Vi implementerat best practice med fyra releaser per år men för oss är det naturligt att också vara flexibla och snabbt lösa kundernas behov.

Teambaserad support och förvaltning

Vårt IdentityHub-team ansvarar för produktutveckling, kundförvaltning, support, incident & problem hantering och ofta applikationsdrift. Dessutom hjälper dom till med kundorienterad implementation, vidareutveckling och anpassning över tid. Vi tror det är en styrka att samla all kompetens I ett team, dels för redundans och kritisk massa, dels för att ha den djupaste kompetens direkt tillgänglig och inte på andra sidan Atlanten.