Digital Underskriftstjänst


Vi är övertygade om att det fortfarande finns en stor potential i att digitalisera pappersbaserade underskrifter. Av ett antal orsaker så har dock denna förflyttning gått alldeles för långsamt. Lagstiftningen i många länder, som Sverige, ligger sedan länge helt i linje med potentialen. En kryptografisk signatur, väl utförd, är lika valid som en pappersbaserad.

Cybercoms nya Underskriftstjänst har alla förutsättningar att skynda på användningen av digitala signaturer. Varför?

Dokumentbaserade signaturer

Många digitala signaturer, t ex med ett Bank-id, är bara ett kvitto på att något är signerat. Det är inte tillräckligt om man skall få en bred användning. Det är därför vår digital a underskriftstjänst är knutet till ett dokument, en icke förändringsbar PDF/A, vilket gör det möjligt att lagra och distribuera dokumentet inkl signaturen. Skall det signerade dokumentet t ex integreras direkt i IT-baserade processer så kan vi naturligtvis även hantera XML-dokument.

En öppen lösning för bred användning

Traditionellt så var en personlig digital (kryptografisk) signatur bara möjlig om användaren använde en certifikatsbaserad metod för inloggning och signatur.

Då vår Underskriftstjänst skapar signaturer på serversidan (SAML DSS) och då IdentityHub används i tjänsten kan en signatur göras med ett stort antal olika autentiseringsmetoder. Genom att vi också kan ansluta andra IDP:er hos en kunden kan man nå en mycket bred användning, både för interna och externa användare.

Legitimering finns också som en naturlig del i tjänsten, varför all hantering av e-legitimationer som Bank-id och Telia stödjs direkt.

Solid kryptografi

Cybercoms Underskriftstjänst är baserad på en solid kryptografisk plattform med CA och HSM:er för lagring av nycklar. Vi har en externt verifierad struktur, processer, policies och teknik. Detta betyder att vi alltid och mycket säkert kan knyta en användare till en signatur. En solid kryptografisk plattform är en förutsättning för att signaturen skall vara juridisk giltig om det skulle ifrågasättas.

Teambaserad support och förvaltning

Vårt kompetenta team tar hand om tjänstens förvaltning såväl som kundspecifika aspekter, support, incident- och problemhantering samt vidareutveckling.


Kontakt

Robin von Post

Head of IAM Solutions

Ring kontakt
Maila kontakt