PKI & Nationell eID


Storskalig eID byggs alltid på en solid bas av PKI - ett känt faktum sedan mer än 20 år. Cybercom har funnits med från början och har med åren genomfört oräkneliga systemintegrationer kring PKI på både organisations- och nationell nivå inklusive den struktur och de regelverk som krävs. PKI fortsätter att spela en viktig roll men löser inte ensamt de IAM utmaningar som finns i ett digitalt ekosystem, där även nya bärare av certifikat tillkommer som t ex bilar och andra uppkopplade enheter. Mobila eID klienter har varit en viktig utveckling då dessa ökar spridningen både m a p antal användare och antal möjliga applikationer. Vi har genomfört flera utvecklingsprojekt för Mobilt eID både baserade på sim-kort och utan. Idag har tekniken kommit längre och vi använder oss av produkter från partner i våra åtaganden.

Vi är också sedan många år en stark förespråkare av identitetsfederationer byggda på SAMLv2 som en viktig arkitektur för modern eID. Dels elimineras det direkta tekniska beroendet mellan autentisering och målapplikation vilket förenklar integration och dels så stöds digital signering på serversidan. Cybercom erbjuder förutom IDP, även en kompetent Metadatatjänst och Anvisningstjänst.Vi kan också bidra med förvaltningstjänster och strukturkapital för att operera en stor federation.

Sammanfattningsvis, inom PKI, eID och stora SAMLv2 är vi en ledande leverantör.