IAM Assets


Varför börja med ett blankt papper, när så manga IAM problem redan är lösta? Genom åren har vi byggt egen generisk leveransförmåga och också knutit till oss partners på utvalda områden. Genom att kombinera våra assets men delar av en befintlig IAM-miljö, så kan mycket vinnas. Assets är förstås programvaror och tjänster, men är också metoder, verktyg och angreppssätt. Nedan presenteras de mer påtagliga, produkter och paketerade tjänster:

Cybercom Assets

IdentityHub: federationsbaserad plattform för ett stort antal olika inloggningsmetoder och scenarier, Single Sign-on och delegerad användarhantering.

Digital Underskriftstjänst: generisk dokumentbaserad tjänst byggd på solid kryptografi för legitimering och e-signering med e-legitimationer (Bank-id/Telia) och andra tvåfaktorslösningar.

Metakatalog och Identitetshantering: alla verktyg som behövs för att hantera identiteter i en modern katalogmiljö som central identitetskälla.

PKI & Nationell eID: med vår långa erfarenhet av PKI, identitetsfederationer och mobilt eID på nationell/storskalig nivå har vi de plattformar och den kompetens som krävs för samhällskritiska system.

Produkt partners

Forgerock: modern storskalig IAM i digitala ekosystem

Keypasco: prisbelönt mobilt eID

Red Hat: världsledande open source leverantör