Identity & Access ManagementAmbitionen är att hjälpa våra kunder till den nödvändiga målbilden för en framtidssäker IAM. Det är centralt, men att peka ut var man vill gå är det minst svåra. Hur man når dit är något annat. Cybercom är din IAM Road Companion.

Cybercom IAM

Identity & Access Management är fundamental i alla IT-miljöer och handlar i grunden om att släppa in dom som du vill släppa in och hålla övriga utanför. Allt i enlighet med dina policys. Det betyder att IAM omfattar livscykelhantering av digitala identiteter för såväl interna som externa användare samt deras inloggning och behörigheter till olika applikationer. I ett IT-landskap som ständigt förändras och där säkerhet bara blir än viktigare så är IAM en utmaning, ingen tvekan.

Det är hög tid att presentera vår berömda IAM-verksamhet. Du kanske inte känner till oss? OK, men det är som det är med IAM. Ibland så håller du det i handen, som ett Mobilt eID, men oftast är IAM dolda nyckelkomponenter och processer på serversidan som är nödvändiga för att en vital applikation skall fungera. Så om du går till doktorn eller till ett apotek för att hämta ut ett recept så kan det vara skönt att veta att Cybercom finns där i bakgrunden för att säkerställa IAM för din skull. Detsamma gäller för en del av dina kortbetalningar på nätet och förstås om du är anställd, kund eller en B2B-användare hos majoriteten av våra kunder.

Connected Identity

De allra flesta är överens om att IAM är verksamhetskritiskt, ibland samhällskritiskt. Samtidigt så är IAM komplext. Ofta kan det därför vara svårt att hålla den kritiska massan inom IAM i en IT-organisation. Kanske framförallt om det krävs mer än att hålla systemen för de interna användarna igång. Det är synd, för förändring på IAM-området behövs verkligen.

Idag är en säkrad digital identitet i centrum för all systemanvändning och det gäller både egna användare, kunder/medborgare, partners, leverantörer och uppkopplade prylar. Åtkomst till applikationer i olika nät, hos olika organisationer och i molnet skall fungera säkert och smidigt. Så för att kunna vara uppkopplad i ett digitalt ekosystem och kunna leverera i enlighet med verksamhetens krav på digitalisering med bibehållen säkerhet, så måste också IAM förändras. Annars riskerar det bli en flaskhals i termer av kompetens, teknologi och just säkerhet.

Samtidigt, kan det finnas en osäkerhet i om nya initiativ inom t ex Cloud computing eller inkoppling av nya stora externa användargrupper kommer att resultera i nya problem kring komplexitet och säkerhet eller vinster i effektivitet och ökad digitalisering.

IAM Road Companion

På vägen mot framtiden, mitt i vardagen, så tror vi att du kan behöva en IAM partner. Inte bara några duktiga konsulter som lämnar när projektet är slut eller det där stora programvarubolaget som lovar att lösa ALLT på några månader eller åtminstone i nästa release.

Det är ofta lätt att bli bländad, men IAM big bangs är sällsynta. Vår filosofi är enkel. Ersätt det som inte fungerar och integrera med det som fungerar. I alla IAM-initiativ behövs förstås quick wins på utvalda områden. Det som är komplext måste dock förenklas och denna förändring måste få ta lite tid. Med en tydlig målbild, ett agilt förhållningssätt och stark prioritering så når vi målen tillsammans.

Det krävs något speciellt för att vara just en sådan partner och det är därför Cybercom IAM vilar på fyra hörnstenar:

Cybercom IAM Core team

Den kritiska massan av kompetens som är nödvändig för att kunna greppa hela IAM- och IT-säkerhetsområdet.

 

Cybercom IAM Assets

Flexibla och framtidsäkra produkter, lösningar, komponenter och verktyg för IAM quick wins och långsiktig förmåga.

 

Cybercom IAM Förvaltning & Tjänstedrift

IAM Förvaltning och ITIL-baserad tjänstedrift i våra högsäkerhetsmiljöer, i kundens miljö eller i molnet. Vi erbjuder kontinuerlig leverans, proaktivitet, rådgivning och vidareutveckling.

 

The Cybercom IAM Experience

Ta del av den erfarenhet vi byggt från framgångsrika IAM leveranser i verksamhets- och samhällskritisk miljö i över 20 år. Det förpliktigar att ständigt ompröva och omfamna nya best practices, ny arkitektur och teknik.

 

Ambitionen är att hjälpa våra kunder till den nödvändiga målbilden för en framtidssäker IAM. Det är centralt, men att peka ut var man vill gå är ändå det minst svåra. Hur man når dit är något annat. Igen, det är vägen det hänger på. Cybercom, din IAM Road Companion.

Vi vill gärna att fler potentiella kunder och nya IAM konsulter lär känna oss lite bättre. Allt som är bra i livet startar med en känsla, så låt oss börja med ett inspirerande möte. Inga förpliktelser i det.

Kontakta oss

Robin von Post

Head of IAM Solutions

Ring kontakt
Maila kontakt