GDPRSå kan Cybercom stödja er i införandet av GDPR.

Som ni säkert känner till så kommer vi att fr o m mitten av 2018 omfattas av en ny dataskyddsförordning (GDPR) som kommer att ersätta den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). Detta kommer att innebära stora förändringar för alla europeiska organisationer som hanterar personuppgifter i sina IT system och processer. Cybercom kan med sitt gedigna kunnande inom informationssäkerhet förbereda er inför denna förändring.

Vad innebär GDPR

GDPR innebär stora förändringar vad gäller rättigheter och skyldigheter för såväl företag som privatpersoner. Individens rätt till sina personuppgifter stärks i och med GDPR och gör det möjligt för individen att begära, bland annat, dataportabilitet och rätten att bli glömd.

För att efterleva den nya lagen behöver företag och organisationer anpassa sig för att tillmötesgå och möjliggöra utövandet av dessa rättigheter. GDPR kommer att innebära en stor omställning för såväl ledning som de olika system ett företag använder sig av, efter principen ”privacy by design”.

I en tid när stora delar av ett företags information befinner sig i molnet blir förhållandet till olika leverantörer mer komplext i ljuset av GDPR. Ansvaret för personuppgifter kommer att delas upp mellan företaget och leverantörerna; båda är nu ansvariga och kommer hållas till svars för hanteringen av personuppgifter.

Så hjälper vi er med att få igång er GDPR-anpassning

Många företag vet idag inte hur man skall starta det viktiga arbetet med att anpassa sig till den nya lagstiftningen. Vi har här möjlighet att via vårt kravhanteringsverktyg Compliance Portal snabbt få igång det viktiga arbetet att inventera de processer och IT-system som hanterar personuppgifter. Våra konsulter hjälper dig att snabbt få ett grepp om statusen hos er idag och vad som måste göras för att "komma i mål" med detta sommaren 2018.

Cybercom hjälper er i detta arbete enligt en utarbetad process enligt nedan. I dessa uppdrag samarbetar våra informationssäkerhetskonsulter med juridisk expertis för att säkra era system utifrån den nya förordningens regelverk.

 

Kontakta oss

Mikael Sundberg

Sales Manager Security

Ring kontakt
Maila kontakt