Compliance PortalOm man vill få till stånd en effektiv styrning av verksamhetens efterlevnad mot regulatoriska krav, säkerhet, arbetsmiljö, eller projektmodeller - då kan man inte förlita sig på ett policydokument och manuella metoder. De metoderna har för låg verkningsgrad. Cybercoms Compliance Management-lösningar är utformade för att kunna hantera ett brett spektrum av efterlevnadsprocesser. På så sätt kan man, jämfört med traditionella metoder, öka uppföljningsförmågan samtidigt som man minskar organisationens arbetsinsats.

COMPLIANCE PORTAL

Strategi

Compliance Portal är en "schweizisk armékniv" för uppföljning av verksamheters operativa arbete. Den kan användas för såväl styrning inom godtyckliga verksamhetensområden: säkerhet, arbetsmiljö, projektförvaltning, krisledning är bara några exempel. Att hantera alla dessa områden i ett och samma verktyg innebär en stor lättnad för verksamheten. Det blir lättare för som "äger" regelverken. Men framför allt blir det enklare för alla de som har i uppgift att ta ställning till verksamhetens krav, frågor och kontroller.


COMPLIANCE PORTAL

Operationellt

Compliance Portal erbjuder ett effektivt arbetssätt. Resultatet blir en överblick över hela organisationens efterlevnad - mot vilka kontroller som helst. Samtidigt etableras ett komplett verksamhetssystem för hantering av risk.


COMPLIANCE PORTAL

Teknisk specifikation

Cybercom Compliance Portal har en toppmodern arkitektur - vilket resulterar i pålitlighet, anpassningsbarhet och en förmåga att hantera många olika driftsituationer.


COMPLIANCE PORTAL

Förmågor och egenskaper

Cybercom Compliance Portal har designats för maximal flexibilitet. I detta avsnitt listas ett antal förmågor och arkitekturella funktioner som Cybercom bedömer vara helt nödvändiga för att bygga en maximalt effektiv plattform för efterlevnads- och riskhantering.


COMPLIANCE PORTAL

Innovation

Compliance Portal behöver inte "bara" användas för regelefterlevnad och riskanalys. Lösningen möjliggör många innovativa sätt att enkelt lösa problem som många organisationer lider av. I detta avsnitt beskrivs några informella berättelser om "lågt hängande frukter" som blir tillgängliga genom Compliance Portal.


Kontakta oss

Bengt Berg Cybercom

Bengt Berg

Head of Compliance Management Services

Ring kontakt
Maila kontakt