AWS ClearStart för organisationer med höga regulatoriska kravSå arbetar Cybercom med säkerhet och dataskydd i molntjänsten AWS.

Cybercoms cybersäkerhetsexperter och arkitekter har tillsammans med AWS, Amazon Web Services, skapat en molnarkitektur som realiseras genom färdiga mallar. För att underlätta implementation och drift har vi automatiserat det mesta redan från start och därmed är också stora delar av regelefterlevnaden redan löst. AWS-mallarna är utformade för att efterleva tillämpliga svenska lagkrav och för att ge utrymme för att era egna policyer kring dataskydd och informationssäkerhet ska kunna implementeras. Samtidigt sker automatisk övervakning av regelefterlevnaden löpande med hjälp av system som detekterar och larmar vid avvikelser. Med hjälp av Cybercom och AWS ClearStart får ni ett smidigt ramverk för att uppnå god säkerhet.

 

  • Konton skapas automatiserat och centraliserat vid behov
  • Flerfaktorsautentisering vid inloggning
  • Centraliserad loggning och övervakning
  • Era krypteringsnycklar i egen separat del
  • Kryptering/insynsskydd av alla data som lagras
  • Kryptering vid överföring
  • Beständig säkerhetsnivå
  • Svenska molntjänster

Vill du veta mer om ClearStart? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer.

Kontakta oss på Cybercom

Göran Dahlberg

Head of Cybercom Secure Services

Ring kontakt
Maila kontakt

Fredrik Blix

Head of Information Security and Governance

Ring kontakt
Maila kontakt

Andreas Carlberg

Head of Business Transformation & Offerings

Ring kontakt
Maila kontakt