Säkert moln för offentlig sektorSvenska it- och konsultföretaget Cybercom presenterar hur myndigheter, kommuner och regioner – på ett säkert och juridiskt korrekt sätt – kan ta del av framtidens kostnadseffektiva och säkra IT-drift i form av molntjänster.

Boka en kostnadsfri rådgivningstimme med Cybercoms molnsäkerhetsexpert:

När verksamheter digitaliseras är publika molntjänster ofta en viktig komponent. De flesta myndigheter, regioner och kommuner inom offentlig sektor i Sverige använder redan idag publika molntjänster för vissa delar av sin verksamhet. Alla tjänster passar dock inte för alla molntjänster och det finns en uppsjö av krav, lagar och föreskrifter att ta hänsyn till i sin molnstrategi.

 

Starta er säkra molnresa med Cybercom

Cybercom är en svensk, oberoende leverantör och rådgivare inom molntjänster. Vi är leverantör till Kammarkollegiets ramavtal för Programvarulösningar under vilket de flesta kommuner, myndigheter och regioner kan avropa tjänster. Ramavtalet omfattar såväl publika som privata molntjänster, inklusive sådana analystjänster som beskrivs nedan. Vi säkerställer att er molndrift får den bästa lokala supporten, den smartaste och mest ekonomiska utformningen och att dataskydd och andra cybersäkerhetskrav efterlevs oavsett vilken molnleverantör ni valt eller planerar att välja.

Cybercom ligger ständigt i teknikutvecklingens framkant med ett stort team av molncertifierade medarbetare och jurister som är experter på molntjänsteleverantörernas alla olika tjänster. Vi lyssnar på våra kunders behov och har god kunskap om de legala och regulatoriska krav som gäller för offentlig sektor i Sverige.

 

Vi hjälper er på vägen

I inledningen av molnresan finns ofta många funderingar. Ni vet kanske inte riktigt var ni ska börja eller så har ni redan kommit en bit på väg och har frågor av mer specifik art. Oavsett er situation kan vi hjälpa till. Cybercom erbjuder organisationer som har funderingar kring molntjänster ett första förutsättningslöst möte där vi går igenom era behov och önskemål och berättar om vad vi bedömer som den bästa vägen framåt för just er organisation.

 

Våra tjänster

Cybercom erbjuder en rad tjänster inom området molnsäkerhet, särskilt anpassade för offentlig sektor.

Analysfas

  • Analys av risker och hot gällande dataskydd och cybersäkerhet
  • Identifiering av säkerhetskrav och legala krav som behöver uppfyllas
  • Analys och klassificering av vilka av era system/tjänster som kan/bör läggas i molnet
  • Kontroll av regelefterlevnad / IT-revision av molntjänster

Utvecklings- och införandefas

  • Utveckling av molnstrategi som en del av er digitalisering
  • Utveckling av en säker molnarkitektur
  • Utveckling och införande av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för dataskydd och cybersäkerhet

Driftfas

  • Säker och lokal drift av er molninfrastruktur

 

Boka en kostnadsfri rådgivningstimme med Cybercoms molnsäkerhetsexpert:

Läs mer om vårt erbjudande inom molntjänster till offentlig sektor nedan och kontakta gärna våra experter för ett rådgivande möte online när behovet uppstår.

Kontakta oss

Göran Dahlberg

Head of Cybercom Secure Services

Ring kontakt
Maila kontakt

Fredrik Blix

Head of Information Security and Governance

Ring kontakt
Maila kontakt

Andreas Carlberg

Head of Business Transformation & Offerings

Ring kontakt
Maila kontakt