Agila teamGenom att anlita ett externt agilt team kan ni möjliggöra en snabb kapacitetsökning samtidigt som kontinuiteten och produktiviteten i era interna team säkerställs. Med ett agilt team på plats kan ledtiden för att nå marknaden med en tjänst (Time to market, TTM) minskas och utvecklingen kan inledas omedelbart, parallellt med att kraven sammanställs. Med Cybercom som partner kan ni dra nytta av vår expertis för att bygga och driva agila team i både privat och offentlig sektor.

Den ökade graden av digitalisering är en stor utmaning och att möta den genom att byta till ett agilt arbetssätt är idag mer regel än undantag. Det ställer dock nya krav på organisationernas förmåga att skapa effektiva team och på användningen av konsulter i syfte att optimera leveranskapaciteten.

Som ett resultat av det upplever många organisationer idag problem med att digitalisera i den takt de själva önskar. Traditionellt har kompetens ofta säkrats genom att anlita enskilda konsulter, något som kan störa kontinuiteten och produktiviteten.

Vår erfarenhet är unik

Med över 70 team, där merparten för närvarande är sysselsatta i olika kunduppdrag, har vi en unik erfarenhet.

  • Välbeprövad och effektiv process för teamleverans
  • Hög kompetens inom teamkompetensbyggnad
  • Snabb process från förfrågan till teamstart

Med Cybercom som partner för agila team kan ni dra nytta av vår expertis att bygga och driva agila team. Vi har god förståelse för de mekanismer som gör ett team effektivt - både internt men också i förhållande till organisationen som teamet ska verka inom.

Fördelar med externa agila team

  • Ökad produktivitet och fortsatt kontinuitet i befintliga team
  • Kortare ledtider för att få ut produkter på marknaden
  • Hög kvalitet och få defekter i leveransen
  • Strategiskt partnerskap - Cybercom delar med sig av erfarenheter och insikter
  • Delat ansvar och lägre risk
  • Lättare att locka affärskritisk kompetens då många efterfrågar att arbeta i team
  • Gladare och mer motiverade medarbetare. Det är roligt att arbeta i högpresterande team.

Ladda ner whitepaper: Hur man anlitar agila team - Snabba upp digitaliseringen

Vill du veta mer? Ladda ner vårt whitepaper där vi delar med oss av insikter vi har samlat på oss efter över 70 kundprojekt med agila team.


Kontakta oss

Eva Clavin

Head of public sales

Ring kontakt
Maila kontakt

Andreas Carlberg

Head of Business Transformation & Offerings

Ring kontakt
Maila kontakt