Produkt-, system- och tjänsteutvecklingUtveckling av hållbara digitala lösningar som gör att våra kunder kan förbli konkurrenskraftiga och innovativa.

ERBJUDANDE

Agila team

Genom att anlita ett externt agilt team kan ni möjliggöra en snabb kapacitetsökning samtidigt som kontinuiteten och produktiviteten i era interna team säkerställs. Med ett agilt team på plats kan ledtiden för att nå marknaden med en tjänst (Time to market, TTM) minskas och utvecklingen kan inledas omedelbart, parallellt med att kraven sammanställs. Med Cybercom som partner kan ni dra nytta av vår expertis för att bygga och driva agila team i både privat och offentlig sektor.


ERBJUDANDE

Test services

Cybercom Test Services ger dig som kund fördelen att ta del av våra samlade tillgångar och expertkompetens inom test som en tjänst. Vi erbjuder dig en möjlighet att få en testorganisation utan omfattande investeringar och startkostnader såsom rekrytering, kompetensutveckling samt process- och verktygsutveckling.


ERBJUDANDE

Application Management (AM)

Cybercom erbjuder Application Management (AM) för alla faser i en applikations livscykel. Vi kan vara er partner för strategisk rådgivning, innovation, utveckling och testning för att skapa digitala lösningar som tar ditt företag till nästa nivå.


ERBJUDANDE

blueGO

Cybercoms applikationsramverk för Bluetooth©, mjukvaran blueGO, har all den funktionalitet som krävs i Bluetooth-system för både telematikprodukter såväl som för konsumentanpassade och medicintekniska enheter.