Offentlig sektorSå enkelt som möjligt för så många som möjligt på ett säkert sätt.

Cybercom är en helhetsleverantör inom digitalisering till myndigheter, kommuner och landsting. Cybercoms erbjudande är tydligt sammansatt och prissatt i en tjänstekatalog som ni hittar här

Offentliga tjänster måste kontinuerligt utvecklas för att möta nya krav och förväntningar. Digitaliseringen utgör en viktig del i denna utveckling.

 

Målet för digitaliseringen är att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter, på ett säkert sätt, samt ta del av förvaltningens service. Där det är till fördel för medborgare och företagare samt där kvaliteten, säkerheten och produktiviteten kan höjas ska samverkan ske. Därigenom ska Sverige återta en ledande position inom området elektronisk förvaltning.

Cybercom har ramavtal direkt med flera av våra kunder som Trafikverket, Transportstyrelsen, Skatteverket, SLL, Pensionsmyndigheten, Förmedlingscentralen (Universiteten), SPV, CSN, Försäkringskassan, Naturvårdsverket, Stockholm Stad, Jordbruksverket, Försvarsmakten mfl.

Cybercom har dessutom följande ramavtal via Kammarkollegiet:
(Länkarna nedan öppnas i ett nytt fönster)

Cybercom bygger starka allianser med partners som är specialiserade inom offentlig förvaltning för att kunna leverera på kundernas behov. Tag gärna en kontakt!

Kontakta oss

Eva Clavin

Head of public sales

Ring kontakt
Maila kontakt