Den uppkopplade industrinGenom att kom­binera teknisk expertis och god affärsinsikt erbjuder vi innovativa och hållbara lösningar för industrin.

Digitaliseringen påverkar inte bara produkternas industriella egenskaper, den påverkar även vilka affärsmodeller som är relevanta.

Den uppkopplade industrin handlar till stor del om en tjänstefiering. En viktig aspekt för att nå framgång är att det ofta krävs en grundläggande förändring i synen på hur man skapar värde för slutkunden.

När produkter kopplas upp och insamling och analys av data blir möjlig kan man optimera och effektivisera använ­dandet ur ett managementperspektiv. Enskilda sammanhang blir till sammankopplade samman­hang, där man optimerar allting i system istället för i en enskild produkt.

Med våra advisory-tjänster hjälper vi företag i förstudier och genomförande att positio­nera sina tjänster i den uppkopplade världen.

I en värld som snabbt förändras är vi en trovärdig och pålitlig affärspartner som förstår våra kunders affärer och affärs­modeller. Vi kan vara en partner genom projektens hela livscykel.

Kontakta oss

Bo Strömqvist

Säljchef Cybercom Group

Ring kontakt
Maila kontakt

Patrik Lägermo

Director Business Unit Jönköping

Ring kontakt
Maila kontakt