SkolSynk


SkolSynk är en applikation som synkroniserar data mellan ProCapita och G Suite for Education.

Med SkolSynk sätts det automatiskt upp konton för elever och lärare i G Suite. Med SkolSynk får även lärare en synkroniserad miljö med Google Classroom för att få en helhetssyn över sina kurser, ämnen och klasser. På så sätt kan läraren bjuda in rätt elever med endast en knapptryckning.

ProCapita är källan till användarinformationen som används för att skapa konton och grupper i G Suite for Education.

Hur fungerar SkolSynk?

Förstora bild

Kortfattat hämtar SkolSynk personnummer, roller, namn och gruppmedlemskap från webbtjänsten IMS Enterprise Services. Är det ett lärarkonto så blir kontot ägare av gruppen.

Varje skola blir en egen suborganisation i G Suite for Education, en för elever och en för personal. Det gör att administratören enkelt kan få en överblick om skolor och användare.

Administrationsverktyg

Ett administrativt verktyg för att enkelt konfigurera tjänsten och att manuellt skapa konton för att sedan har full kontroll över dessa.

Hög kapacitet

  • SkolSynk klarar upp till 20 000 Google-konton.
  • SkolSynk sparar nödvändig data om personer för att hålla nere antal förfrågningar mot Google.
  • SkolSynk körs som ett schemalagt jobb förslagsvis på natten.

Underhåll och Support

SkolSynk kräver minimalt med underhåll. Det krävs ingen särskild utbildning för att använda verktyget då en enkel manual ingår.

SkolSynk kan övervakas, administreras och underhållas av Cybercom genom prisvärt G Suite for Education Supportavtal. Kontakta oss för mer information kring det.

Hur handlar man SkolSynk?

SkolSynk är en applikation som enkelt installeras i Kommunens IT miljö eller som molntjänst hos Cybercom. Verktyget kan handlas genom förnyad konkurrensutsättning på ramavtalet Programvaror och tjänster - kontorsstöd hos kammarkollegiet.

Kontakta oss för att få mer information kring SkolSynk!


Kontakt

Johan Persbeck

Affärsområdeschef

Ring kontakt
Maila kontakt