CreationCybercoms metod för digital utveckling är byggd på transparens och agilitet, nyckelkomponenter för att skapa starka digitala lösningar. Med vår metod som bas kan vi hjälpa dig att bygga allting från websidor, mobila applikationer till fullskaliga digitala tjänster.

  • Agil partner - Om du väljer att jobba med Cybercom som en agil partner, tar vi en partnerroll i samarbetet med er, där vi tar fullt ansvar för produktutvecklingen som produktägare, hela vägen från  tidsplan, budget och för vilka funktioner som utvecklas. Vi har också ett fullständigt systemstöd och en unik och egenutvecklad Scrum-metodik som hjälper till att hålla projekten på rätt spår.
  • Agila team - Om du väljer att jobba med Cybercoms agila team, engagerar vi utvalda specialister som jobbar mot en produktägare hos dig. Vi tar med oss utvecklingsexpertis och en välbeprövad agil process med rätt systemstöd.
  • Agila experter - Om du väljer att jobba med Cybercom på expertbasis, erbjuder vi enskilda experter som kan stärka upp ditt team med just den kompetensen som du behöver för att leverera innovativa digitala lösningar. 

Cybercoms utvecklingsmetodik

En flexibel engagemangsmodell, byggd på agila metoder för att säkerställa kvalitet, hastighet och kostnadskontroll.

All along the development cycle.

 

Our agile development toolbox for project execution

Kontakta oss

Cybercom Group

Ring kontakt
Maila kontakt