InnovationEn digital strategi är bara början. Det är när planer sätts i verket som det verkliga värdet skapas. Vi hjälper dig att innovera på ett kreativt sätt genom att skapa konkreta prototyper av nya digitala lösningar. 

  • Digitala tjänster och produkter - Vi hjälper dig att utveckla dina produkter och tjänster genom att addera ett digitalt lager till dem. Det här innebär ofta att vi utvecklar nya affärsmodeller, nya gränssnitt och att vi gör det du säljer tillgängligt för kunder var som helst, närsomhelst.
  • Digitala affärsprototyper - Innan du tar ett beslutet att starta ett fullskaligt utvecklingsprojekt för att transformera ditt företag för den digitala världen finns det goda skäl att testa hur det skulle fungera i verkligheten. Tillsammans med dig kan vi skapa affärsprototyper där vi testar olika scenarier och möjligheter, ofta tillsammans med dina kunder, för att sedan inleda ett större projekt.
  • Cybercom Innovation Zone - Cybercom tar digital innovation seriöst. Därför har vi skapat en dedikerad innovationsorganisation som kan ta dina idéer och på bara ett par veckor bygga funktionsdugliga prototyper. En organisation som är tillgänglig överallt där Cybercom finns med kompetenser inom alla våra verksamhetsområden.

Vårt angreppssätt – Lean startup-metoden

“The lean start up method” är en metod för att bygga och driva en start-up – hur du styr, hur du beslutar om du ska ändra riktning eller hålla kvar i strategin och hur du växer en affär med maximal acceleration."

Continuous Innovation

 

Vårt innovationserbjudande är byggt på den här modellen. Att gå i partnerskap med Cybercom innebär att du får kraften av en start-up, inne i din organisation. En metod som på ett kraftfullt sätt kan hjälpa dig att bygga en digital affär.

Kontakta oss

Cybercom Group

Ring kontakt
Maila kontakt