Professional Services for CloudVi hjälper er att öka effekten och bättre förstå er molnmiljö, för att därmed kunna utnyttja molntjänster på ett effektivt och flexibelt sätt.

Våra Professional Services-konsulter har hög kompetens och lång erfarenhet, framför allt inom molnplattformar och tjänster från AWS och Azure. Som er betrodda molnpartner kan vi vägleda er från strategisk rådgivning inom molntjänster till dygnet runt-drift av er verksamhet.

 • Vi utvärderar era nuvarande tjänster och klassificerar dem efter deras strategiska värde och flexibilitet för verksamheten.
 • Vi har en beprövad process för att migrera befintliga applikationer till molnet.
 • Vi kan hjälpa till att automatisera er molninfrastruktur med en strategi för DevOps och bevisat framgångsrika metoder.

Er agila och lokala molnpartner i Norden

 • Vi är utnämnda till Advanced AWS Consulting Partner med över 30 certifierade AWS-arkitekter och systemadministratörer.
 • Vi är också Silver Cloud Platform Azure-partner med fler än 10 certifierade Azure-arkitekter och konsulter.

Vi är molnarkitekter

Vi designar och implementerar molnarkitekturer för AWS och Azure och genomför migrationer till molnet genom att hjälpa er att:

 • förstå modellen för delat ansvar i molnet
 • identifiera möjliga förbättringar i er nuvarande design
 • maximera affärsnytta genom att använda molntjänster
 • hitta nya affärsmässiga fördelar
 • förbereda uppgraderingar av infrastrukturen i god tid
 • hantera hur ert företag förvärvar och använder molninfrastruktur
 • uppfylla de krav som ställs på verksamhet, tillgänglighet, kontinuitet och säkerhet
 • ha kontroll över tjänster i molnet på ett kostnadseffektivt sätt

Molnproffs till era DevOps-team

Våra molnarkitekter och specialister står redo att ansluta sig till era utvecklingsteam för att bistå utvecklarna från första början. Tillsammans med era utvecklare bygger våra molnspecialister tjänster och applikationer som är lätta att underhålla och förvalta. Vi utformar och implementerar operativa mätvärden för era tjänster för att ge en tydlig bild av hur de presterar.

Vi förser er med en automatiserad miljö för molninfrastruktur som gör det möjligt för er FoU-verksamhet att lansera nya teknologiska miljöer på bara några minuter. Genom att använda automationsmallar ser vi till att miljön är optimerad för er och exakt likadan varje gång. Det snabbar upp produktutvecklingscykeln, vilket i sin tur bidrar till högre kvalitet och minskade kostnader. Vi kan integrera molnkonton till befintligt internt nätverk och systemarkitektur.

Vi kan också automatisera installations- och uppdateringsprocesserna för produktionen, vilket minimerar driftskostnaderna och förhindrar fel på grund av den mänskliga faktorn. Det ger möjlighet att reagera snabbt på nya krav i verksamheten.

Läs mer

Kontakta oss

Joachim Östh

Solution Specialist Cloud

Ring kontakt
Maila kontakt