Passionate Support for Content DeliveryEn CDN-lösning i världsklass med dygnet runt-service för er onlinetjänst med lokal och global räckvidd.

En pålitlig Content Delivery-strategi är en viktig byggsten i varje onlinetjänst som behöver vara tillgänglig globalt dygnet runt, oberoende av trafiktoppar eller skadliga attacker. Sajter med hög volym, som till exempel Video On Demand-tjänster, kräver content caching nära slutanvändarna för att öka kundnöjdhet genom snabba svarstider och korta laddningstider för tjänsten.

Det första steget i att skapa en framgångsrik innehållsleverantör är att fastställa vilken typ av innehåll som ska levereras, till vilka mottagare och var de finns geografiskt.

Tillsammans med våra kunder definierar vi resultatindikatorer för att säkerställa att slutresultatet uppfyller deras affärsbehov. Vi har stor erfarenhet av de olika teknologier som krävs för att bygga en framgångsrik kanal för att leverera innehåll, som servrar, lagring och nätverk, load balancing, CDN och alla de olika enheter som används av slutanvändarna. Vi planlägger de förändringar som krävs för att kunna leverera innehåll till slutanvändarna så effektivt som möjligt.

Tillsammans våra globala partners (främst AWS CloudFront) erbjuder vi CDN-lösningar i världsklass för er onlinetjänst, oavsett om den är lokal eller global. Med hjälp av våra certifierade experter som har praktisk kunskap om olika CDN-miljöer tar vi hand om er CDN-konfiguration. Ni fokuserar på er kärnverksamhet och vi tar hand om migrationsprojektet, ny content delivery-baserad arkitekturdesign, datasäkerhet och drift åt er - dygnet runt.

Säkerhet och driftstid för våra kunders tjänster är av stor vikt för oss. Därför erbjuder vi CDN-lösningar med inbyggt DDoS-skydd och funktioner för brandväggsfiltrering i webbapplikationer.

Passionate Support – en paketerad lösning

I vår paketerade lösning Passionate Support for Content Delivery ingår nordisk kundtjänst och joursupport dygnet runt, samt kompetens inom design och implementering av CDN-lösningar.

Ni väljer lämplig servicenivå för ert företags affärsbehov. Vi övervakar era tjänster dygnet runt och reagerar snabbt vid eventuella incidenter eller avvikelser i trafiken. Vi tar ett proaktivt ansvar för underhåll och drift av er molnmiljö för att därigenom optimera kostnaderna och förhindra eller minimera driftstopp i applikationerna.

Vi ser till att ditt företags utvecklingsteam kan fokusera på applikationsutveckling genom att vi förvaltar och underhåller Content Delivery-miljöerna. Med vår erfarenhet av produktionsleveranser kan vi tillföra mervärde genom kontinuerlig integrering av installationer i flera faser.

Cybercoms supportjour och Professional Services för Content Delivery ger er stöd och support dygnet runt. Vi lyssnar, vi förstår era affärsmål och vi hjälper er att uppnå dem.

Läs mer

Kontakta oss

Joachim Östh

Solution Specialist Cloud

Ring kontakt
Maila kontakt