Cloud ConnectivityCybercoms Cloud Connect-lösning säkerställer att era tjänster och applikationer har en säker, stabil och avbrottsfri connectivity till offentliga molntjänster som Amazon AWS och Microsoft Azure.

Cloud Connect-tjänsten möjliggör snabb och tillförlitlig konstruktion av flexibla och skalbara offentliga, privata och hybrida molntjänster. Ett antal fysiska anslutningar är sedan tidigare implementerade och testade tillsammans med våra connectivitypartners.
Ni väljer vilka delar av era tjänster som ska köras i det offentliga molnet och vilka som ska förbli i den nordiska skyddade miljön. Cloud Connect-tjänsten kan användas mellan en kunds befintliga lokala serverinfrastruktur och ett offentligt moln, eller mellan olika offentliga moln.

Anslutningar finns i porthastigheter på upp till 10 Gbps. Att öka eller minska anslutningsbandbredden går snabbt och är transparent. Eftersom det därmed inte krävs några stora investeringar eller knyter upp företag till långa kontraktsperioder blir tröskeln till tjänsten låg. Det innovativa och molnneutrala ekosystemet lever därmed upp till den ursprungliga avsikten med äkta molntjänster: de kan utnyttjas vid behov och minskas när behovet av dem minskar.

Vid behov kan era kontorsnätverk integreras sömlöst i den delade nätverksuppbyggnaden, där utvecklare har tillgång till nödvändiga molnresurser på ett säkert sätt från sina egna nätverk. Dessutom finns möjligheter till direkt anslutning mellan servrar i Azure och Amazon i samma interna nätverk, och mellan Amazons olika geografiska platser.

De traditionella IaaS-tjänsterna (Infrastructure as Service) i Cybercoms egna datacenter kan också integreras i en hybridlösning som består av systemkomponenter i olika livscykelfaser. Connectivity mot tredje parts datacenter är också möjligt.

Läs mer

Kontakta oss

Andreas Carlberg

Head of Business Transformation & Offerings

Ring kontakt
Maila kontakt