En partner genom projektets hela livscykelVi skapar morgondagen och är din partner inom strategisk rådgivning, innovation, utveckling, test och drift för att skapa digitala lösningar som tar dig ett steg längre.

Strategisk rådgivning


Vi analyserar din verksamhet och tar fram tydliga strategiska råd kring din digitala utveckling. Alltid med en tydlig koppling till mätbara KPI’er och business cases, baserat på vår förståelse för vad som kan och bör byggas.

Digital strategi och verksamhetsutveckling – Med utgångspunkt i din affär tar vi fram strategiska råd för hur du ska lyckas i den digitala världen. Vi gör det här annorlunda än de flesta andra eftersom vi vet vad som verkligen fungerar då vi inte bara jobbar strategiskt med Powerpoint utan faktiskt bygger digitala lösningar som löser problem här och nu.

Digital organisation – Digitala lösningar är aldrig bättre än organisationen som använder dem. Därför ger vi inte bara råd på strategisk nivå utan bryter ned det till hur din digitala organisation bör se ut och hjälper dig att implementera den.

Teknologi & partnerstrategi – Att göra rätt tekniska vägval är avgörande när det kommer till lyckas med dina digitala initiativ. Eftersom vi implementerar och skapar digitala lösningar så vet vi också vilken teknologi som fungerar för just dig.

Innovation


Genom att utnyttja Cybercoms innovationstjänster står du väl rustad att fortsatt vara ett framgångsrikt och lönsamt företag och ligga steget före konkurrenterna.

Den tekniska utvecklingen går allt snabbare och den globala konkurrensen ökar. Innovation är en förutsättning för att fortsatt vara framgångsrik i dagens samhälle.

De ledare och företag som förstår hur man kan dra nytta av tekniken och koppla den till nya affärsmöjligheter eller andra nyttor kommer vara de mest framgångsrika.

För att lyckas med innovation krävs smarta arbetssätt och metoder. Fel arbetssätt riskerar att leda till felinvesteringar eller att man utvecklas för långsamt så man blir frånsprungen av konkurrenterna.

Som helhetsleverantör erbjuder Cybercom en rad Innovationstjänster. Våra erfarna affärsutvecklare kan genom smarta metoder få dig att förstå vilka innovationer som du ska satsa på.

Cybercoms utvecklingsenhet Innovation Zone kan skapa körbara prototyper som underlättar din förståelse och konkret visa hur en ny tekniklösning ser ut och fungerar i praktiken.

Cybercom erbjuder även olika tjänster inom omvärldsbevakning och teknikspaning som ger dig möjlighet att tidigt förstå hur ny teknik kan påverka eller helt omvälva din befintliga verksamhet.

Utveckling


Cybercoms metod för utveckling är byggd på transparens och agilitet, nyckelkomponenter för att skapa starka digitala lösningar. Tillsammans med våra kunder skapar vi nya tjänster och produkter som resurseffektiviserar, automatiserar och öppnar dörren till nya marknader.

Agil partner – Om du väljer att jobba med Cybercom som en agil partner, tar vi en partnerroll i samarbetet med er, där vi tar fullt ansvar för produktutvecklingen som produktägare, hela vägen från tidsplan, budget och för vilka funktioner som utvecklas. Vi har också ett fullständigt systemstöd och en unik och egenutvecklad Scrum-metodik som hjälper till att hålla projekten på rätt spår.

Agila team – Om du väljer att jobba med Cybercoms agila team, engagerar vi utvalda specialister som jobbar mot en produktägare hos dig. Vi tar med oss utvecklingsexpertis och en välbeprövad agil process med rätt systemstöd.

Agila experter – Om du väljer att jobba med Cybercom på expertbasis, erbjuder vi enskilda experter som kan stärka upp ditt team med just den kompetensen som du behöver för att leverera innovativa digitala lösningar.

Test


Vi erbjuder dig en möjlighet att få en testorganisation utan omfattande investeringar och startkostnader såsom rekrytering, kompetensutveckling samt process- och verktygsutveckling.

Cybercom Testcenter ger dig som kund fördelen att ta del av vår testinfrastruktur och expertkompetens inom test som en tjänst.

Du kommer att dra nytta av:

 • En plug-and-play testorganisation anpassad till dina behov.
 • Ett flexibelt och skalbart komplement eller förlängning av din organisation, on-site eller off-site, delvis eller i sin helhet, i din infrastruktur eller i vår.
 • Testerfarenhet av både agila och mer traditionella metoder.

Testtjänster:

Exempel på tjänster, kompetens och infrastruktur i Cybercoms Testcenter: 

Embedded-produkter/inbyggda system

 • Testlabb med mätutrustning och klimatkammare.
 • Strömmätningar, kommunikationsprotokoll, trådlösa produkter samt API.
 • Säkerhet.
 • Egenutvecklat testautomationsramverk som kan anpassas för olika produkttester.

Web and apps (webb, mobila appar)

 • Front-end till back-end test av webb, mobila appar och mobila webben.
 • Egenutvecklat testautomationsramverk som kan anpassas för olika produkter eller lösningar.
 • Exploratory and context driven test.
 • Regression, prestanda, säkerhet.

Verifikation av standarder eller krav (Compliance)

 • Lång erfarenhet från pre-certifiering testning (radiostandarder, Bluetooth, Android CTS, DLNA etc.)
 • Tillgång till vårt omfattande mobiltelefon-bibliotek (> 250 enheter).
 • Tillgång till vårt globala provpartnernätverk för lokala tester.
 • Verifiering (Android CTS, BT IOT, konfigurationer).

Drift och förvaltning


Att drifta och förvalta digitala lösningar handlar inte bara om att köra servrar och kod. Det handlar mer om att ha en förvaltningsmodell som kontinuerligt låter dig förbättra dina digitala lösningar när omvärlden och dina kunders krav förändras.

Applikationsdrift – vi säkerställer att dina digitala lösningar alltid är tillgängliga för dina kunder och att din kod och teknik alltid är i toppskick. 

Managed cloud – vi kan bygga dina digitala lösningar på en flexibel molnbaserad infrastruktur. Antingen på vårt eget moln eller på den lösning som bäst passar dig - publika moln som Amazon eller en blandning av publika och privata moln.

DevOps – vi tar ett större scope för driften och kopplar samman din affär med den kontinuerliga utvecklingen av dina digitala lösningar. Det här innebär att vi analyserar hur kunderna använder din lösning, hur den levererar affärsmässigt och kan därmed proaktivt föreslå nya utvecklings- och förbättringsmöjligheter.

Kontakta oss

Cybercom Group

Ring kontakt
Maila kontakt