IAM Förvaltning och Tjänstedrift


De allra flesta är överens om att IAM är verksamhetskritiskt, ibland samhällskritiskt. Samtidigt så är IAM komplext. Ofta kan det därför vara svårt att hålla den kritiska massan inom IAM i en IT-organisation och, framförallt, ha kapaciteten att utveckla denna i takt med verksamhetens krav.

Vi har sett likartade mönster I många organisationer när man har gått från ett IAM-projekt in i förvaltning. I projektet formas en temporär organisation, investeringar I plattform görs och några målsystem integreras.  Men egentligen finns det i denna fas en relativt låg verksamhetsnytta.

Under IAM-förvaltningen sätts en basorganisation på plats. Men avsaknaden av kritisk massa gör det ofta svårt att utveckla sig vidare i linje med de nya krav som verksamheten ställer. Risken är då att man inte plockar hem de vinster man förutsatt sig utan att IAM istället blir en flaskhals i digitaliseringen.

Cybercoms IAM Förvaltning är ryggraden i vår IAM-verksamhet. Den säkerställer vår kritiska massa. Du kan outsourca hela eller delar av din IAM till oss. Beroende på nuläge och målbild diskuterar vi optimal omfattning för transfer eller om förändringar bör genomföras i samband med övergången. Eftersom vi också erbjuder ITIL-baserad IAM Tjänstedrift upp till högsta säkerhetsnivå, så kan vi förutom systemförvaltning också bistå med kontinuerliga och smidiga leveranser byggd på SLA, med den incident- och problemhantering som krävs för kritiska system.

Vi är en IAM-partner som säkerställer befintliga leveranser och som har kraft över att tillsammans med dig adressera nya behov från verksamheten eller ny teknologi som kan göra skillnad. Vi är din IAM Road Companion.    


Kontakt

Robin von Post

Head of IAM Solutions

Ring kontakt
Maila kontakt