Ung online


Ung online är en undersökning om hur barn och ungdomar i åldern 12 till 17 år i Sverige använder och förhåller sig till internet.

Undersökningen belyser barn och ungdomars internetvanor och attityder till den uppkopplade vardagen utifrån perspektiven beteende, användning, kunskap, kostnader, källkritik, integritet, nätmobbning och IT-intresse.

Ung online baseras på en webbenkät och omfattar 1 049 intervjuer med personer i åldern 12 till 17 år bosatta i Sverige.

Undersökningen genomfördes under perioden 22 till 30 maj 2018 av analysföretaget Userneeds på uppdrag av Cybercom.

Ladda ned undersökningen Ung online