Transparens kring svenskt bistånd


Cybercom har varit med och utvecklat OpenAid, en tjänst för digital transparens kring svenskt bistånd.

www.openaid.se kan man se när, hur, till vem och för vilket ändamål som svenskt bistånd betalats ut. Informationen omfattar finansiellt stöd från SIDA, Utrikesdepartementet och andra myndigheter i biståndsförvaltningen.

Tidigare har den här typen av information varit väldigt svåråtkomlig eftersom data funnits utspritt i olika system. Med Openaid.se finns allt samlat på ett och samma ställe. Det gör att transparensen kring biståndet ökar och kan i sin tur leda till en ökad dialog om biståndets effektivitet och resultat.