Morgondagens hållbarhetshjältar


 

Vi satte oss ned med hållbarhetsexperten Dennis Pamlin för att prata om hans syn på ICT-sektorns roll i att skapa hållbara samhällen.

Hur bör ett företag som Cybercom agera för att röra sig i en mer hållbar riktning?

– Till stor del handlar det om att visa vad som redan sker utan att det kallas hållbarhet, exempelvis genom att sätta siffror på hur många ton växthusgaser som sparas genom Cybercoms lösningar. Cybercom har en viktig funktion i att förklara för kunder och beslutsfattare vilka underliggande lösningar som är helt nödvändiga för smarta hållbarhetslösningar. Utan kryptering, komprimeringsalgoritmer, molnlagring och realtidsdata får vi inte smarta byggnader, smart mobilitet eller smarta konsumtionsmönster – vilket är morgondagens infrastruktur för global hållbarhet.

Räcker det med ny modern teknik för att världen ska bli hållbar?

– Det räcker med den teknik som vi har idag, men vi måste använda den på ett smart sätt och det kräver förändringar i organisationer, regelverk och vanor. Exempelvis genom ”dematerialisering”; att leverera samma eller liknande service men med mindre användande av naturresurser. Det kan ske genom utveckling av digitala lösningar som ersätter en fysisk produkt eller tjänst, eller genom att ge möjlighet till samarbete och delande där smarta ICT-lösningar är nödvändiga. Att företag som Cybercom redan levererar sådana lösningar utan att kalla dem hållbara beror ofta på att de utvecklats för att de är smartare och mer kostnadseffektiva, inte för att de är hållbara.

Hur stor är egentligen potentialen för ICT-sektorn i att skapa mer hållbara samhällen?

– I en hållbar framtid har ICT en central roll. Det finns studier som visar att vi skulle kunna minska de globala utsläppen av växthusgaser med 20% till 2030 med hjälp av ICT utan att göra några större förändringar. Men potentialen är mycket större än så och många menar att ICT-företagen är den viktigaste sektorn för global hållbarhet. Många ICT-företag kan bidra till mer än 100 gånger mer utsläppsminskningar i samhället än vad de själva släpper ut.

Avslutningsvis, vad bör Cybercom fokusera hållbarhetsarbetet på framåt?

– Dagens och morgondagens hållbarhetshjältar är de som kommer med lösningar – särskilt IT-företag som kan skapa det hållbara kunskapssamhället. Cybercom kan spela en viktig roll genom att flytta fokus från problem till lösningar – eftersom er kärnverksamhet i många fall leder till hållbara lösningar så går en ökad försäljning och ett ökat hållbarhetsbidrag hand i hand. Jag skulle därför vilja hävda att det finns ett moraliskt ansvar att tjäna pengar för de som har hållbara ICT-lösningar. Det kan låta dramatiskt, men vi har inte råd att fortsätta låsa in oss i resursineffektiva och osmarta lösningar.

Att jobba i en sektor som har ett moraliskt ansvar att tjäna pengar är något jag tycker man skall se som en fantastisk möjlighet eftersom det gör att man kan kombinera innovation, goda ekonomiska resultat och en bättre värld. Sämre jobb kan man ju ha.

Dennis Pamlin är grundare och VD på 21st Century Frontiers, Senior Associate på Chinese Academy of Social Sciences och Senior rådgivare på RISE. Han har mångårig erfarenhet inom ICT och Telecom med inriktning på innovation och hållbarhet.

Han är för närvarande även ansvarig för arbetet att utveckla ett ramverk för “avoided emissions” inom Mission Innovation.