Hello World! Främjar digitalt skapande


Hello World! är en ideell förening med syftet att främja digitalt skapande hos barn och unga. Cybercom är en av huvudsponsorerna till föreningen som har som mål att utbilda 10 000 unga fram till 2020.

Verksamheten är i först hand inriktad på att driva läger på skollov och helger och genom en virtuell mentorplattform där barn och ungdomar möter och hjälper varandra samt coachas av erfarna programmerare.

Föreningens mål är att Sverige i framtiden ska ha tillräckligt med IT-kompetens för att säkra konkurrenskraften genom att göra digitalt skapande lättillgängligt för alla ungdomar oavsett tidigare förkunskaper.

Huvudtanken är att programmeringskunskap utvecklar kreativitet och logiskt tänkande. Man får även använda sina matematikkunskaper. Hello World! engagerar svenskt näringsliv, universitet och högskolor, stiftelser, offentlig sektor och ideella organisationer med målsättningen att tillsammans göra verksamheten tillgänglig för barn och ungdomar över hela landet.

Läs mer på www.helloworld.se