Globala utmaningar skapar nya affärer


Innovativa start-ups, teknisk utveckling och en digital generation utmanar idag många traditionella industrier och etablerade sanningar. Vi behöver alla tänka nytt och med ansvar. Cybercom bidrar med den nyutvecklade tjänsten Sustainable Digitalisation Advisor. Inom ramen för våra rådgivande tjänster hjälper vi våra kunder att förstå hur de kan kan bidra med en nettopositiv påverkan i samhället.

 

Nettopositivitet är ett nytt sätt att göra affärer. Det innebär helt enkelt att föra tillbaka mer till miljön eller samhället än en organisation tar ut, med en total positiv nettoeffekt. Vi ser idag att organisationer som strävar efter att bli nettopositiva stärker sina varumärken, levererar en stark resultatutveckling och lockar till sig de bästa talangerna. Varje organisation måste välja sin egen unika väg, men målet är detsamma: lönsamma organisationer som förbättrar världen.

Cybercoms process (öppnas i ett nytt fönster)

Bakgrunden till att Cybercom satsar på att skapa fler nettopositiva verksamheter utgår från ett par tydliga trender.

  • Allt fler företag inser att de kan bidra till FN:s globala hållbarhetsmål, exempelvis genom att bli nettoproducenter av förnybar energi eller skapa produkter som har en positiv miljöpåverkan.
  • Det finns en stark tjänstefiering på många områden, vilket innebär ett skifte från produkter till tjänster.

  • Det sker en dematerialisering – det vill säga konsumenten får samma eller liknande service men med mindre användande av naturens resurser.

En bransch som har upplevt dessa trender är musikbranschen, som har omdanats fullständigt när konsumenter började prenumerera på digitala tjänster istället för att köpa cd-skivor. En liknande utveckling sker idag inom till exempel transporter, fastigheter och livsmedel. Det som möjliggör denna utveckling är digitaliseringen, och rätt använt är det ett viktigt verktyg för att vi ska kunna lösa våra globala utmaningar.

Cybercoms process för att skapa nettopositiva verksamheter inkluderar den beprövade metodiken i the Business Model Canvas, där vi adderar ett strategiskt hållbarhetsfilter. Vi hjälper våra kunder att skifta fokus från interna hållbarhetsproblem till externa affärsmöjligheter. Genom att inkludera det nettopositiva förhållningssättet kan större framsteg ske i företagen, man vågar tänka större och i nya banor. Vår erfarenhet är att det leder till innovativa tjänster och nya intäktsströmmar.