Framtidssäkring bortom tekniken


Digital revolution

Att allt digitaliseras och kopplas upp är inget mindre än en revolution. Alla sektorer och alla relationer påverkas, från global till individnivå. Digitaliseringen driver en hållbar utveckling, bland annat genom att smartare teknik löser många utmaningar. Energi, infrastruktur och resurshantering är bara några exempel. Och den som är uppkopplad har all världens information i sina händer – denna transparens och tillgänglighet rätar ut gamla informationsasymmetrier och främjar demokratisering.

Men allt går också att ifrågasätta. Vad händer med demokratin då människor lever i egna filterbubblor och ständigt riskerar att utsättas för desinformation? Hur mäter vi resultat och värde när människor möter AI och robotisering? Hur tryggar vi individens privatliv och integritet samtidigt som vi hanterar säkerhetsrisker och kriminalitet? Digitaliseringens potential är oändlig samtidigt som vi hela tiden ställs inför nya frågeställningar och följder. Det kräver omdöme och ansvarstagande.

 

Potential och risker

I takt med att allt mer i alla delar av samhället styrs av datorer konfronteras vi med nya och ökade risker. Vi bygger oavsiktligt in sårbarhet som kan vara svår att överblicka och kontrollera. Tekniken är visserligen neutral i sig men den låser upp ny potential och öppnar därmed också upp för risker och missbruk.

Ett vardagsnära exempel är det smarta hemmet med digital assistans och röststyrning. Det är hur smidigt som helst att till exempel säga åt kaffebryggaren att fixa en kopp på morgonen. Däremot innebär funktionen att man har öppnat upp en ny kanal som behöver säkras, och som i värsta fall kan missbrukas.

Bristande säkerhet kan få omfattande konsekvenser på alla nivåer i samhället, från att samhällsviktiga verksamheter störs eller slås ut till att individers integritet och identitet hotas. Även fysiska tillgångar och ägodelar kan påverkas. För att tekniken ska kunna nyttjas på bästa sätt krävs dels säkra och motståndskraftiga system, dels att vi tar ställning till vilket samhälle vi vill skapa och leva i.

 

Informations- och cybersäkerhet är en hållbarhetsfråga

Vi på Cybercom ser teknik som ett kraftfullt verktyg för att bygga starka samhällen. Genom att använda vår samlade förmåga vill vi vara med och skapa förutsättningar för hållbar utveckling. Det gäller Cybercoms hela erbjudande och särskilt vår kompetens inom informations- och cybersäkerhet.