Expertis och tjänster inom IT-säkerhet


Cybercom jobbar på alla nivåer för att digitaliseringen ska vara säker och hållbar. Företag och myndigheter är väl medvetna om att cyberhot ökar men få vet hur de ska förhålla sig till dessa snabba förändringar. Cybercom hjälper till att skapa medvetenhet kring dessa frågor samt att bedöma och prioritera vilka åtgärder som är rimliga utifrån en balanserad risk. Vi hjälper bolag, myndigheter och organisationer med allt inom informationssäkerhet, från att formulera hela styrmodeller till avvikelserapportering. Våra tjänsteområden inkluderar IT-/informationssäkerhet, identitets- och behörighetshantering samt efterlevnad av regelverk, däribland GDPR som gäller från maj 2018.

Cybercom utvecklade GDPR-kollen som är ett kostnadsfritt och enkelt stöd, som laddades ned av 300 användare. Läs mer på cybercom.com/gdpr-kollen.