Tack Cybercom!


Tack för ert stöd till barnen i Gikongoro

Ni bidrar till att 120 barn i olika åldrar får ett tryggt hem i SOS Barnbyn Gikongoro, Rwanda. Här har de tillgång till en skola med kompetenta och engagerade lärare, och kan ägna sig åt en aktiv fritid med barnrättsklubb och idrottsaktiviteter.

Satsning på barns rättigheter 

SOS Barnbyn Gikongoro har under 2012 varit hem för 120 barn. Cybercom stöder SOS Barnbyar. SOS Barnbyn Gikongoro är hem för 120 barn. Under året har 18 ungdomar flyttat till ungdomsboendet, där de får stöd och hjälp att förbereda sig för ett självständigt liv utanför barnbyn. Barnbyn har då kunnat ta in fler barn som behöver en ny familj - några av dem från traktens fängelse där de tidigare bott med sina mödrar.

I barnbyn finns en barnrättsklubb där barn och ungdomar träffas och diskuterar sina rättigheter. De träffas två gånger om året och tar fram förslag som utgör värdefull input till barnbyns ledning. Klubben får stöd av barnbyn och man planerar att utveckla verksamheten under kommande år.

Bra resultat i skolan 

Cybercom stöder SOS Barnbyar. Grundskolan har 410 elever varav 80 bor i barnbyn. Vid de nationella proven klarade alla eleverna minst godkänt och skolan har överlag bra resultat.

Regelbundna satsningar på fortbildning ökar motivationen och engagemanget hos lärarna och under året har de erbjudits utbildningar i engelska, grammatik, ICT (Informations och kommunikationsteknologi) samt metodutveckling. När de lokala skolmyndigheterna mätte resultaten bland skolorna i distriktet kom SOS-skolan på första plats.

Förutom undervisningen organiseras fritidsaktiviteter i skolans regi. Det finns möjlighet att delta i fotbollsträning eller basket, och SOS-skolans dambasketlag vann de årliga distriktsmästerskapen. I samarbete med organisationen World Vision organiserades en sångtävling på temat hållbar fred. Barnen arbetar även aktivt med att öka medvetenheten kring barns rättigheter och använder dikter, sånger och teatersketcher för att sprida information.

Kristina Cato

Chef Hållbarhet och Kommunikation Cybercom Group

Ring kontakt
Maila kontakt