Making Cybercom


Cybercom är ett innovativt IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta vara på den uppkopplade världens möjlig­heter. Vi arbetar dagligen med att koppla ihop människor, maskiner och tjänster för att få dem att jobba smidigare tillsammans. Våra konsulter och de ­lösningar de skapar tar oss hela vägen från nordisk offentlig ­sektors e-tjänster till streamad media och förarlösa bilar i Europa, ­nationella eIDs, säkra kortbetalningar samt hälsoappar till sjukvården, uppkopplade lyftkranar och hissar och smarta industriella robotar.

Cybercom är sedan 2015 ett privatägt bolag. Huvudägare är JCE Group AB och Tequity AB. Mellan 1999 och 2015 var Cybercom noterat på Stockholmsbörsen. Cybercoms hemmamarknad är Norden och Polen, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och inter­nationella affärer. Tillsammans med Datamatics äger Cybercom ett joint venture-bolag i Indien.

Kunder i urval

Alma Media, ASSA ABLOY, Befolkningsregistercentralen Finland, Ericsson, FMV, Husqvarna, IKEA, KONE, Kronofogdemyndigheten Sverige, MTV Finland, Saab, Skatteverket Sverige, Sony Mobile TomTom, Utbildningsstyrelsen Finland, Volvo Cars.