Hållbarhetsredovisning


Vi på Cybercom tycker att det är viktigt att ta ansvar för hur människor, miljö och samhälle påverkas av vår verksamhet och i förlängningen våra kunders. Vi arbetar aktivt med att minska vår egen påverkan på miljön och driver en dialog kring vad som är väsentligt ur ett hållbarhetsperspektiv. Ett konsultbolags största potential ligger förstås i möjligheten att påverka kunder, och därigenom deras användare och slutkunder. Vårt erbjudande omfattar innovativa, säkra och effektiva lösningar som ska bidra till lönsamhet och hållbar utveckling genom exempelvis energi- och kostnadsbesparingar och framförallt minskad användning av ändliga resurser.

Hållbarhetsredovisning 2017

 

Cybercoms hållbarhetsredovisning är framtagen enligt de internationella riktlinjerna för hållbarhetsrapportering GRI G4, nivå Core. Cybercom undertecknade FNs Global Compact 2011 och följer dess tio principer för ansvarsfullt företagande. Rapporten utgör Cybercoms årliga kommunikation kring hur vi lever upp till och arbetar med dessa principer.

Tidigare års hållbarhetsredovisningar:

Hållbarhetsredovisning 2016

Hållbarhetsredovisning 2015

Hållbarhetsredovisning 2014

Bilaga GRI index

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2011

Hållbarhetsredovisning 2010

Kontakt

Kristina Cato

Chef Hållbarhet och Kommunikation Cybercom Group

Ring kontakt
Maila kontakt