HIAB – From Business innovation to Commercial launch


Utmaning

HIAB är en ledande leverantör av vägburna lasthanteringslösningar. De erbjuder produkter, tjänster och reservdelar som används i vägburna transporter och leveranser. Under första delen av 2013 förstod HIAB att connectivity och Internet-of-Things (IoT) skulle komma att bli en viktig del av deras erbjudanden. HIAB insåg att de var i behov av en innovativ och erfaren partner för att arbeta fram strategier för service- och produktutveckling.


Lösning

Cybercom valdes som strategisk connectivity partner 2013 och partnerskapet inleddes med en workshop i mitten av året där Cybercoms rådgivningskonsulter stöttade HIABs arbetslag i business innovation och i skapandet av en connectivity roadmap. När ett antal idéer behövde utvärderas tillsammans med HIABs kunder, implementerade och presenterade Cybercom en lösning för ett antal kranar som var uppkopplade och sammankopplade med varandra.


Effekt

2016 lanserade HIAB sin första generation av uppkopplade kranar tillsammans med löftet till marknaden att ”alla HIAB-produkter ska vara uppkopplade till 2018”.

Vid utställningen Bauma 2016 hade HIAB en marknadsledande position och låg långt före sina konkurrenter i utvecklingen. HIAB kommer leda sina kunder in i framtiden där digitalisering, urbanisering och hållbarhet är nyckelfaktorer.

Magnus Karlsson

Sales Executive, Sweden

Ring kontakt
Maila kontakt