Cybercoms undersökning Ung Online visar: Barn och ungdomar vill förbjuda mobiltelefonen i klassrummet


2018-06-29, 07:50

För att få bättre insikter om hur barn och ungdomar använder och förhåller sig till internet har vi på Cybercom genomfört en undersökning vi kallar Ung Online. Undersökningen bygger på ett trettiotal frågor om barn och ungdomars attityder till den uppkopplade vardagen och användning av internet. Ung online visar bland annat att sju av tio är för ett mobiltelefonförbud i klassrummen under lektionstid. Nästan hälften, 40 procent, tycker dessutom att deras föräldrar, syskon och kompisar använder sina mobiler och surfplattor för ofta och för mycket.

 

Tycker du att det ska vara mobiltelefonförbud i klassrummet under lektionstid?

 

Tycker du att dina kompisar eller din familj använder sin mobil och /eller padda för mycket?

Samtidigt ser vi förstås att de spenderar mycket tid med sina uppkopplade prylar. Strax över hälften svarar att de spenderar mer än fyra timmar på vardagar uppkopplade på nätet med antingen mobiltelefonen, surfplattan eller datorn. Under lediga dagar är siffran ännu högre – då är det åtta av tio som spenderar mer än fyra timmar

 

Men barn och ungdomar har ett kluvet förhållande till mobilen. Ungefär en tredjedel, 28 procent, uppger att de inte kan vara utan den i mer än en timme åt gången, samtidigt som alltså fyra av tio tycker att familjemedlemmar och kompisar använder mobilen eller surfplattan för mycket.

 

Hur länge skulle det vara okej för dig att vara utan din smartphone?

 

Video går före socialt umgänge

Tittar man på hur prylarna används är den enskilt vanligaste sysselsättningen att titta på film eller video. Nästan samtliga (93 procent) av under­sökningens barn och ungdomar uppger att de tittar på streamad film på t.ex. YouTube eller andra streamingtjänster på fritiden. Näst vanligast är social interaktion med kompisar på platt­formar som Kik, Snapchat och Messenger (82 procent), följt av musik­, radio­ eller poddlyssning (76 procent). Drygt sju av tio spelar spel på nätet, och här skiljer det sig mellan könen. Siffran för pojkar är 92 procent och motsvarande för flickor uppgår till 51 procent.

 

Vad gör du när du har internet tillgängligt på din fritid?

 

Om undersökningen Ung online:

Ung online omfattar 1049 intervjuer med personer i åldern 12 till 17 år bosatta i Sverige. Undersökningen genomfördes under perioden 22 till 30 maj 2018 av analysföretaget Userneeds på uppdrag av IT-konsultbolaget Cybercom.

Ladda ner undersökningen Ung online i sin helhet här: www.cybercom.com/sv/ungonline