Todej nominerad till innovationspris


Guldlänken, The Swedish eGovernment Awards, har sedan 1999 stimulerat utvecklingen av svensk offentlig verksamhet genom att årligen lyfta fram de främsta exemplen på innovativt förändringsarbete.

Kommuner, regioner och myndigheter står inför utmaningar som kräver nya arbetssätt och lösningar för framtidens välfärd. Här är digitaliseringen en viktig möjliggörare för verksamhetsutveckling och innovation.

Utmärkelsen Guldlänken premierar organisationer, initiativ och lösningar som bidrar till smartare välfärd med stöd av digitalisering i offentlig sektor. Det kan till exempel handla om nya sätt att utföra offentlig verksamhet, bidrag till policyförändringar, ökad inkludering av invånare och företag eller ett sätt att producera service och tjänster tillsammans med andra aktörer. Det kan också handla om smart kompetensutveckling inom digitalisering, förändringsledning och innovativt ledarskap. Syftet med utmärkelsen är att inspirera till förändringsarbete, stimulera mod och öka spridningen av smarta lösningar till fler aktörer.

Priset delas ut i samarbete mellan Vinnova, DIGG, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

En jury med representanter från offentlig sektor, näringsliv och akademi bedömer de nominerade förslagen.

Priset delas ut i samband med konferensen Offentliga Rummet som i år arrangeras som en digital konferens den 21e augusti.

 

Om Todej

För de flesta är vardagssysslor som att planera för tvätt, att städa och laga mat något som sker på rutin och kräver begränsad ansträngning, men så är det inte för alla. För vissa är det både svårt och jobbigt att planera. Att vara beroende av andra för att få struktur i sin vardag kan upplevas både jobbigt och frustrerande. Det är därför Cybercom har skapat Todej.

Kontakta oss

Johan Persbeck

Affärsområdeschef

Ring kontakt
Maila kontakt