Cybercom Technical Advisory program hjälper konsulter att utvecklas


2018-06-15, 15:14

I vårt program för Technical Advisors hjälper vi duktiga och engagerade konsulter att utvecklas ännu mer, och ger dem verktygen och metoderna att agera och uppfattas som en riktigt kunnig och pålitlig rådgivare hos våra kunder.

Programmet riktar sig till konsulter som redan har en del erfarenhet av att arbeta nära kunder, och som redan nu är vassa experter inom ett teknik/expertisområde eller mycket duktiga inom flera områden. Programmet syftar inte till att utveckla den tekniska kompetensen, utan målsättningen med programmet är att ge den tekniska experten de verktyg som behövs för att dessutom kunna bli en riktigt skicklig rådgivare inom sitt område.

Programmet löper under ett år, och består av två delar. Den första delen är en serie av utbildningsträffar som äger rum ungefär en gång i månaden. Varje utbildningsträff har sitt eget tema, och exempel på teman är:

Vad är en rådgivande konsult?

  • Att leda en workshop
  • Intervjuteknik
  • Business Model Canvas
  • Riskhantering
  • Retorik och presentationsteknik

Den andra delen av programmet består av ett mentorskap. Varje kandidat i programmet har en utpekad mentor som fungerar som inspirationskälla och bollplank under hela programmet. Mentorn träffar man minst en gång per månad för att diskutera och följa upp det man lärt sig i programmet. Tillsammans med mentorn letar man också efter möjligheter att tillämpa det man lärt sig i programmet i det dagliga arbetet.

Patrik Johnsson har varit koordinator för programmet, och plockat in experter inom respektive område inför varje utbildningsträff. Några av våra experter är: Katarina Cornelius, Thomas Walls, Niklas Flyborg och Magnus Karlsson.

På torsdag den 14/6 avslutas den första upplagan av programmet, och just nu är vi mitt uppe i planeringen av nästa omgång som kommer att starta under augusti/september.

 

Varför ska man vara med i Tech Advisory program?

Vi frågade en av deltagarna Magnus Lönnegren Wikensten, interaktionsdesigner och Team Lead för UX-teamet i Malmö.

 

Vad har du för utbildning?

3 årig Kandidatexamen i Kognitionsvetenskap (Högskolan i Skövde).

Vad fick dig att söka till Tech Advisory program?

Som konsult inom UX-området ville jag komma ännu närmare kunderna samt att tidigt i processen kunna vara med och rådgiva kring lösningar.

Vad tycker du om Tech Avisory program?

Technical Advisory Program har varit väldigt bra, sessionerna har varit givande och gett en bra helhetsbild på förväntningarna av oss som går programmet. Mentorskapet har varit en viktig del för att kunna diskutera och utveckla vidare från varje sessionstillfälle. Dessutom har det varit väldigt kul att lära känna de andra konsulterna som gått programmet.

Vad hoppades du att programmet ska resultera i när du började? Har det uppfyllt dina önskemål?

Min förhoppning har varit att jag ska få en djupare förståelse för Cybercoms affär och att ta del av erfarenhetsdelning om hur vi jobbar med rådgivning. Detta hoppades jag skulle möjlighet genom mitt egna arbete att UX ska vara en naturligare del att ta med i dessa delar. I stora drag tycker jag absolut önskemålen har uppfyllts. Det har varit lärorikt med allt från facilitering av workshops till Business Model Canvas-modellen.

Vad tar du med dig från utbildningen? Vad har det gett dig?

Jag tar med mig både ny och uppfräschad kunskap, men framför allt tar jag också med mig ett tänk som präglat hela programmet om att hela tiden tänka på vad mer man kan göra som konsult än just det man är skolad för och hur det kan gynna både Cybercom och kunden. Det har varit extra roligt att höra de Epic Battle Stories som berättats av mentorer och sessionshållare, där mycket av det som pratats om kopplas till verkliga fall och situationer.

Hur tänker du implementera de nya kunskaperna i din roll på Cybercom?

Redan under programmets gång har jag fått en annan slags medvetenhet kring rådgivning vilket känns spännande. Exakt hur de nya kunskaperna kommer att implementeras återstår dock att se, allt kan hända!