Sveriges främsta infosäkprofil väljer Cybercom


2017-10-13, 15:29

Fredrik Blix tillträder tjänsten som “Head of Information Security Governance Services” på Cybercom. Rollen innefattar personalansvar, en plats i Cybercom Secures ledningsgrupp, samt uppdraget att driva Cybercoms leveranser inom teknikstödd informationssäkerhet.

“Min första anställningsintervju i livet, första kund, första arrangerade kundevent, första registrerade varumärke – allt var tillsammans med Cybercom. Genom åren har vi ibland setts och diskuterat närmare samarbete. Den här gången sade det klick. Cybercom som företag står för värden jag själv håller högt – innovation, passion och förtroende. Det ska bli fantastiskt roligt att - tillsammans med ett växande drömlag - visa vad de här värderingarna innebär när vi lyssnar till och löser våra kunders utmaningar inom informationssäkerhet” säger Fredrik Blix.

"Fredrik har ett betydande förtroendekapital i branschen”, säger Göran Dahlberg, ansvarig för Cybercom Secure. “Han bidrar varje dag till branschens utveckling: Från hans internationella arbete med ISO 27000-standarderna, via utveckling av metoder och verktyg för företag och myndigheter, till skapandet av Sveriges ledande universitetsutbildning inom cybersäkerhet vid Stockholms universitet. Jag välkomnar Fredrik och ser fram emot vårt samarbete.”

“Att Fredrik nu väljer att arbeta hos oss är ett kvitto på relevansen i vårt erbjudande till våra kunder”, säger Bengt Berg, affärsutvecklare på Cybercom Secure. ”Kunderna kräver mer effektiva sätt att styra sin informationssäkerhet och risk än de som vanligen erbjuds idag. De traditionella metoderna fungerar allt sämre när både komplexitet och hotbild gällande IT ökar.” 

Cybercoms tjänster inom informationssäkerhet har metodstöd i form av IT-baserade verktyg för bland annat analyser, incidentrapportering, IAM, informationsinsamling, digital signering, penetrationstestning och efterlevnadskontroll. Nu kan de olika momenten i det systematiska informationssäkerhetsarbetet stödjas. Det här ger våra uppdrag högre effektivitet, kortare startsträcka och lägre projektrisk. Många kunder väljer sedan att fortsätta stödja sin informationssäkerhet med hjälp av verktygen efter att uppdraget avslutats.

Kontakta oss

Göran Dahlberg

Head of Cybercom Secure Services

Ring kontakt
Maila kontakt