Nytt godkänt ramavtal


2018-01-09, 17:05

Cybercom har som underleverantör till Chas Visual Management AB, tagit fram en ny underskriftstjänst. Tjänsten har nyligen granskats och uppfyller kraven enligt
E-legitimationsnämndens Normativa specifikation för underskriftstjänst version 1.2. Roberth Lundin från Cybercom har arbetat med tjänsten.

 

- Vi har arbetat med en underskriftstjänst under flera års tid. Den var godkänd under ett tidigare avtal, men vi har jobbat för att få den godkänd under det nya ramavtalet. Underskriftstjänsten är som ett hotell där varje kund har sin del och kan samutnyttja infrastrukturen. Specifikationerna från e-legitimationsnämnden är mycket krävande men ger möjlighet för myndigheterna att använda den som en molntjänst på ett säkert sätt eller i sin egen datorhall, säger Roberth Lundin

 

Vad innebär det här godkännandet?

- Det innebär att vi får ett godkännande från myndigheterna att våran underskriftstjänst fungerar enligt  specifikationerna och ger en kvalitetsstämpel. Den är mycket enkel att ansluta till befintliga          inloggningsmetod eller e-legitimation som finns på marknaden och den går också att använda för e-  underskrift i sekretessbelagda dokument, säger Roberth.

 

Hur har det varit att arbeta med underskriftstjänsten?

- Det har varit ett spännande och krävande arbete som resulterat i möjligheten att skicka ett underskrivet dokument via e-post, att på ett enkelt sätt kunna få flera personer att skriva under samma dokument. Men framförallt roligt att man fått arbeta med underskriftsformat som är standardiserade och kommande som den nya EU-standarden för underskrifter enligt eIDAS, avslutar Roberth.

 

Läs mer på: https://www.avropa.se/Nyheter/2017/forv/en-ny-godkand-underskriftstjanst-kan-nu-avropas-fran-ramavtalsomradet-informationsforsorjning/