Cybercoms Tech Advisory Program vässar konsulternas förmåga att se affärsmöjligheter


2019-03-21, 09:40

Katarina Marmolin arbetar som managementkonsult och är ansvarig för Cybercoms Advisory-erbjudande i Linköping. Hon är dessutom drivande i Cybercoms interna utbildningsprogram ”Tech Advisory program” som syftar till att vidareutbilda och coacha konsulterna i hur de på bästa sätt hjälper kunderna att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter och stärka deras konkurrenskraft.

Hej Katarina! Vad var det som fick dig att involvera dig i Tech Advisory program?

Jag fick en förfrågan om att vara mentor och eftersom jag är ganska nyanställd på Cybercom kände jag att det dels var en möjlighet för mig att få dela med mig av mina tidigare erfarenheter samt lära känna mina nya kollegor bättre.

Varför tycker du att Tech Avisory program är viktigt?

Jag tycker att programmet är viktigt för att det skapar nya perspektiv och lärdomar för båda deltagare och mentorer, främjar utbyte av erfarenheter tvärs genom organisationen samt bidrar till nya kontakter och därmed stärker sammanhållningen inom företaget.

Vad hoppades du att programmet ska resultera i?

Som mentor hoppas jag mitt deltagande ska ge min adept nya perspektiv och därmed bidra till personlig- och professionell utveckling.

Hur har programmet fungerat?

Programmet har fungerat bra. Vi har haft tio stycken gemensamma träffar och därutöver även enskilda träffar mellan adept och mentorer däremellan. Efter varje gemensam träff så får adepterna en ”läxa” vilket är underlag och tema för de enskilda träffarna. Jag har själv deltagit på några föreläsningar och fått lära mig nya saker. De enskilda träffarna mellan mig och mina adepter (jag är mentor åt två stycken) har fungerat bra. Det har varit värdefullt att ha ett tema per träff. Vissa samtal har varit väldigt berikande medan vissa har gett mindre, det har helt enkelt inte funnits så mycket att bolla. Senast fick jag feedback från min adept på att jag bidrog med nya perspektiv ”du tänker inte teknik utan business”.

Vad är dina förhoppningar om att programmet ska bidra med?

Jag hoppas att mina adepter känner att de fått nya erfarenheter att använda i sin konsultvardag. Förhoppningsvis kan nya idéer födas om hur Cybercom kan bistå våra kunder på nya sätt, dvs. att de som deltar kanske ser nya affärsmöjligheter för kunderna och att kunderna blir ännu nöjdare med våra insatser som konsulter.