Ivar Grimstad - intervju i Techworld


2018-03-02, 16:10

Java EE finns inte längre. Nu är det Jakarta EE som gäller för den viktiga Java-standarden. Ivar Grimstad som är projektledare är positiv till framtidsutsikterna.

Nu är det klart med nytt namn för plattformen som tidigare hetat Java EE. I samband med att organisationen Eclipse Foundation tar över ansvaret från Oracle kan inte namnet Java EE användas längre. Efter en omröstning har det beslutats att det nya namnet blir Jakarta EE.

Java EE är en samling specifikationer för avancerade Javalösningar, till exempel för applikationsservar. I dag jobbar man hårt på att anpassa plattformen till moderna tekniklösningar som mikrotjänster.

Läs hela intervjun med Ivar på: https://techworld.idg.se/2.2524/1.698649/nytt-namn-javaee-malmo