Hållbarhetsambassadör - Anders Ohlsson


2017-06-21, 10:56

OM ANDERS

Vem är du?
Anders Ohlsson, 44 år, trebarnspappa med lägenhet och sommarhus.

Berätta lite kort om dig själv:
Jag är en öppen, positiv och glad människa - saker och ting är roligt. Uppdrag är roliga tills dess att det motbevisas. Har jag för lite att göra kan jag gå och ha tråkigt en stund - men inte för länge, då får jag hitta på någonting.

Vilken roll/roller har du på Cybercom?
Competence Team Lead vilket innebär att jag är coachande chef för digitalteamet med ansvar för individanpassad personal- och kompetensutveckling. Jag är även ansvarig för att teamet hittar på aktiviteter i syfte att samla teamet.

Utöver rollen som Team Lead är jag även självutnämnd Cybercomambassadör vilket innebär att jag är ute och pratar gott om och personligfierar Cybercom för att andra ska få en insikt i att vi är stolta över att arbeta på Cybercom - och att den känslan sedan får förverkligas.

Hur länge har du arbetat här?
Sedan mars 2016.

Vad gillar du mest med ditt jobb?
Kontakten med konsulter och kunder - att faktiskt kunna vara med och göra det lilla men att påverka i det stora. Hållbarhet och hållbart ledarskap är roligt och framförallt väldigt viktigt. Det är påtagligt att vi är ett stort företag som är i kontakt med väldigt många kunder. Med 1300 anställda är vi stora i Sverige och kan både påverka och göra skillnad, inte bara på Cybercom utan även ute hos kund.

ROLLEN SOM HÅLLBARHETSAMBASSADÖR

Vad innebär hållbarhet för dig?
Hållbarhet för mig är att kunna använda resurser, men inte använda upp eller slita i sådan utsträckning att det inte finns kvar till morgondagen. Det handlar inte bara om naturresurser utan även om sociala frågor såsom mänskliga rättigheter och långsiktiga relationer. Jag blir arg på att det finns orättvisor i världen och menar att mänskliga rättigheter bör tas för givet – det är ett ämne som är väldigt viktigt.

Varför ville du bli hållbarhetsambassadör?
Jag visste inte riktigt vad det innebar till en början. Jag hade hört från andra anställda som varit det och att vi gjorde ett välgörenhetsarbete i Rwanda. Vi arbetar med dessa frågor, miljöcertifieringar och försöker ständigt efterleva FN:s 17 globala mål. Vad rollen som ambassadör innebar var däremot ingen självklarhet, men jag ville gärna ta chansen.

Vi har satt en agenda för CSR, Rwanda och SOS Barnbyar, men har inte riktigt kommit igång med själva arbetet ännu. Vi har växlat upp detta en aning med vår satsning på Sustainable Business vilken har krävt mycket engagemang från många människor för att ta fram lämpliga affärsmodeller.

Sustainable Business – Vi arbetar fram modeller för att skapa hållbara lösningar, både Advisory men även rena idéer på hur vi hjälper kunder att tänka hållbart när de går in i en digitalisering – eller utvecklar nya produkter. Vi vill även öka medvetenheten internt för att kunna kommunicera gällande hållbarhetsfrågor.

Sustainable Voice – Handlar om att informera internt och externt om hållbarhetsfrågor - att ge utrymme för utbildningar och lättillgänglig information. Sustainable Voice handlar om att kommunicera genom att göra material lättillgängligt.

Sustainable Leadership – Den föregående affärsmodellen är hållbar men vi har nu även tagit in en social del i hållbarhets- och ledarskapsfrågor. Här jobbar vi även för att öka samarbetet såväl inom Cybercom som med partners i hållbarhetsfrågor.

Vilka kan bli hållbarhetsrepresentanter för Cybercom?
Alla - vem som helst kan bli hållbarhetsambassadör. Vår CEO Niklas eller kommunikationsansvarige Kristina går ut på vårt intranät och uppmanar anställda att ansöka genom att skriva om sig själv och varför man skulle vilja arbeta som hållbarhetsambassadör. OLT-gruppen sitter vid tillfälle och väljer ut representanter. Det var totalt fem stycken förra året, men nu vill vi även täcka in Polen och Danmark för att försäkra oss om att det finns ambassadörer på alla våra kontor.                                                                                                                                                                                          

Hur och när kom det till och varför?
Arbetet startade 2010 då vi skrev på avtalet med Global Compact och det var då vi började ha så kallade CSR-ambassadörer. Rollen har mognat och täcker idag in fler aspekter av hållbarhet än tidigare, varpå vi även valt att ge den det nya namnet hållbarhetsambassadör.

Vilka är de viktigaste initiativen inom ambassadörskapet på regional och nationell nivå för organisationen?
Flertalet i gruppen arbetar med Sustainable Business, några av oss inom Sustainable Voice och en person inom Sustainable Leadership. Samarbete med andra är också något vi jobbar aktivt med, t. ex. hur vi hanterar vårt elektroniska avfall – att återvinna mer och till och med få ekonomi i det. Vi arbetar aktivt med kontaktskapande för att hitta samarbetspartners och modeller att arbeta med.

På vilket sätt gynnas våra kunder av vårt arbete med hållbarhet?
Det börjar i allt större grad gå upp för företag att det inte enbart handlar om en digital förändring utan även om att ha ett hållbart tänk. 13 miljarder människor om 80 år är en siffra vi inte kan blunda inför – den globala uppvärmningen är ett faktum och vi måste verkligen börja ta ansvar för vår omgivning.

Hur långt fram är gränsen för Break Even?
Förhoppningsvis år 2025. Jag har en tro och förhoppning om att miljöpåverkan inte kommer att se likadan ut. Något att tänka på är även att befolkningsökningen kommer att innebära att vi måste förändra vårt tankesätt och förväntningar gällande naturtillgångar. Detta med ett tydligt mål: en ökad positiv förändring och en välmående planet.