Hälften utsatta för nätmobbning – så beter sig barn och ungdomar på nätet


2018-07-10, 14:44

För att få bättre insikter om hur barn och ungdomar använder och förhåller sig till internet har vi på Cybercom genomfört en undersökning vi kallar Ung Online. Undersökningen bygger på ett trettiotal frågor om barn och ungdomars attityder till och användning av internet och visar bland annat att nästan hälften blivit utsatta för nätmobbning. Samtidigt svarar sju av tio att de känner någon som utsatts för elakheter eller mobbning på nätet.

 

Har du blivit mobbad eller utsatt för elakheter på internet?

 

 

Känner du någon som blivit mobbad eller utsatt för elakheter på internet?

 

 

Undersökningen tar upp en rad andra aspekter som kan kopplas till så kallad netikett, dvs hur man bör bete sig på nätet. Bland annat svarar mer än en tredjedel att de någon gång skrivit något på internet som de inte skulle gjort annars. 15 procent uppger också att de gjort något elakt mot någon annan på nätet som de sedan ångrat.

 

Har du gjort något elakt mot någon annan på internet som du ångrar?

 

Har du skrivit något på internet som du inte skulle sagt IRL?

 

 

Cybercoms VD Niklas Flyborg reagerar på siffrorna och tar upp exempel på samarbeten där det går att bidra till en förändring:

– Jag är övertygad om att vår bransch kan göra ännu mer för att främja ett positivt klimat på nätet för unga. Vi kan också samarbeta mer med organisationer som Hello World och Area 08, som är utmärkta arenor för att vi bättre ska förstå hur barn och ungdomar vill använda internet på̊ ett positivt sätt. Jag tror att vi får se fler konstruktiva samarbeten mellan exempelvis skolor, myndigheter och företag i framtiden.

 

Hälften har nätmobbats, men nästan alla vet hur man beter sig

Idag dominerar sociala medier där bilder och videoklipp står för det huvudsakliga innehållet. Men långt ifrån allt innehåll är ok, enligt de barn och ungdomar som svarat i undersökningen. Hela 29 procent säger att de fått bilder eller klipp publicerade på sig själva mot sin vilja. Ungefär lika många, 22 procent, uppger att de själva publicerat innehåll som de i efterhand har ångrat.

 

Har du någonsin postat bilder eller klipp på dig själv på internet som du ångrar? 

 

 

Har någon annan postat bilder eller klipp på dig som du inte velat?
     

 

Undersökningen visar samtidigt att det skiljer sig mellan teori och praktik. Det är bara 4 procent som svarar att de inte fått lära sig hur man beter sig på nätet, men trots det svarar alltså närmare hälften, 42 procent, att de utsatts för mobbning på nätet. Sju av tio har däremot tydliga regler från föräldrarna vad gäller exempelvis skärmtid och vad man får publicera. Den siffran är ännu högre i 12-årsåldern då 84 procent har regler. Bland 16-åringar är det färre än hälften som har några regler hemifrån.

 

Har du och dina föräldrar några regler för ditt internetanvändande?

Har du fått lära dig vad du får/bör göra och inte får/bör göra på internet? 

 

 

Faktaruta:

Ung online omfattar 1049 intervjuer med personer i åldern 12 till 17 år bosatta i Sverige. Undersökningen genomfördes under perioden 22 till 30 maj 2018 av analysföretaget Userneeds på uppdrag av IT-konsultbolaget Cybercom.

Ladda ner undersökningen Ung online i sin helhet här: www.cybercom.se/ungonline