Dags för nya affärsmodeller i den smarta staden?


2018-07-02, 09:05

Almedalen: Seminarium - När digitalisering driver hållbar utveckling

Digitaliseringen av vårt samhälle/staden vänder upp och ned på rådande affärsmodeller och uppfattningen om vem som tillhandahåller samhällsnytta på mest effektivt sätt kan och bör ifrågasättas. Hur kan staden främja transformativa innovationer med digitalisering och hållbar utveckling som drivkraft?

 

Medverkande

  • Christer Forsberg Philip, Bitr. it-direktör, Stockholms stad
  • Ove Fredriksson, Marknadschef, Mälarenergi AB
  • Niklas Flyborg, CEO, Cybercom Group
  • Niklas Tideklev, Strateg med ansvar för innovation, Upphandlingsmyndigheten
  • Ingemar Jansson, Senior Advisor Digital Sustainability, Cybercom Group

Dag: 3/7 2018 16:00 - 16:45

Plats: Akutell Hållbarhet Arena, Gotlands museum, Strandgatan 14, Visby

 

Länk till seminariet i Almedalsveckans officiella programwebb: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54529

Seminariet kommer också att livesändas på: www.aktuellhallbarhet.se

 

För att nå de globala målen (FN:s SDG:er) och även riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av hela samhället och många tekniksprång, disruptiva affärsmodeller och transformativa innovationer måste fram på kort tid. Den uppkopplade staden, industrin, konsumenten och medborgaren skapar förutsättningar för helt nya sätt att tillgodose medborgarnas behov och samtidigt öka samhällsnyttan. Implementering av nya tekniker såsom IoT-, blockchain eller AI-lösningar, tjänstifiering eller dematerialisering via digitalisering är inte automatiskt hållbart. Tekniken kan accelerera utvecklingen mot de globala hållbarhetsmålen och fossilfrihet men den kan även accelerera ohållbara trender, beroende på hur den används. Hur kan staden genom samverkan med andra aktörer utforska digitaliseringens möjligheter att bidra till ökad samhällsnytta och hållbar utveckling? Finns det metoder för att säkerställa hållbar digitalisering av samhället? Hur kan näringslivet bidra?