Cloud Academy


2018-04-18, 14:25

Cybercom har startat Cloud Academy – En ny satsning med fokus på Cloud och kompetensutveckling. Ansvariga för akademin är Andreas Hedenlind och Erik Ljunggren.

 

Cloud Academy's första kull med inriktning AWS.

Vad är Cloud Academy?

Cloud Academy är en ny satsning vi gör på Cybercom där vi ser till att kompetensutveckla medarbetare så att de blir riktigt vassa inom Cloud. Vi har valt att göra det här via två parallella spår där man kan välja att inrikta sig mot AWS eller Microsoft Azure.

Varför har vi startat Cloud Academy?

Det hela började med att vi ställde oss frågan – Hur bygger man hållbara lösningar?
Vi ser en växande trend inom Cloud och för att vi ska kunna bygga hållbara lösningar åt kund behöver vi arbeta mer proaktivt. Cloud Academy är ett sätt för oss att kompetensutveckla våra medarbetare och ge dem ett Cloud-tänk som gör att det de utvecklar i dag också går att använda i molnet i morgon.

Varför ska man söka till Cloud Academy?

Först och främst är det för att du får arbeta med den senaste tekniken och utveckla din kompetens. För det andra så kommer extern personal från AWS och Microsoft och håller i utbildningarna. Alla kan göra interna utbildningar, men det som är lite speciellt är att vi får dedikerad personal som faktiskt kommer hit och utbildar oss. De berättar om plattformarna från sitt perspektiv och hur de vill att vi ska använda dem.
Ett mål med utbildningen är också att ta ett par av de officiella certifieringar som antingen AWS eller Microsoft tillhandahåller. Det här blir sedan ett bevis på din kompetens.

Vem kan söka?

Vem som helst kan ansöka. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av Cloud. Vi utgår från våra utvecklare och går mycket efter passion och intresse. Vill du lära dig att bygga i molnet och för molnet så ska du söka.

Cloud Academy går under 2018 i Stockholm.
Ansök via: https://career.cybercom.com/jobs/79577-ar-du-var-nasta-cloudspecialist 

För mer info kontakta:

Andreas Hedenlind, ansvarig Microsoft Azure – andreas.hedenlind@cybercom.com

Erik Ljunggren, ansvarig Amazon Web Services – erik.ljunggren@cybercom.com