C.A.G och Cybercom utvecklar ny teknisk plattform för Katalogtjänst HSA


2018-03-26, 15:25

C.A.G med underleverantör och samarbetspartner Cybercom har tecknat avtal med Inera för att utveckla en ny teknisk plattform för Ineras befintliga Katalogtjänst HSA. Avtalet gäller tre leveransområden under tre år med option på ytterligare ett år.

Katalogtjänst HSA är ett av de viktigaste stödsystemen för vård och omsorg i Sveriges samtliga landsting, regioner och kommuner. Dessutom använder tusentals privata vårdaktörer systemet som har närmare 20 000 administrativa användare över hela landet.

HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade aktuella uppgifter om organisationer, verksamheter och medarbetare inom svensk vård och omsorg. Informationen i HSA används av över 30-talet nationella e-tjänster som till exempel Nationell patientöversikt, Pascal och Svevac, med flera. Uppgifterna i HSA är också en av de viktigaste källorna för behörighetsgrundande information för åtkomst till olika IT-system och användning av säkerhetstjänster inom vård och omsorg, särskilt de som lyder under patientdatalagen och kommande nya dataskyddsförordning, GDPR. HSA ger effektiv, enkel hantering av kvalitetssäkrad kataloginformation, förenklar kontrollerad åtkomst och minskar administrationen hos vårdgivarna. Det sker idag över 125 miljoner sökningar mot den nationella HSA-katalogen varje månad.

Avtalet är uppdelat i tre leveransområden där Cybercom fortsätter att förvalta den befintliga tjänsten, medan C.A.G framför allt kommer att svara för utvecklingen av nästa generation av HSA. Den nya tekniska plattformen skall möta dagens höga krav på flexibilitet, skalbarhet, säkerhet, tillgänglighet och kvalitetssäkring vad gäller prestanda. Dessutom ska den vara anpassad för ökad användning, krav på korta svarstider, stöd för historisk information, flera nya tekniker för integration, olika stödfunktioner för sökning och administration samt fler anpassningar för kommunalt bedrivna verksamheter. När den nya katalogtjänsten är klar kommer Cybercom och C.A.G tillsammans att svara för förvaltningen av den.

”Det ska bli roligt att få vara med och utveckla denna viktiga tjänst med ny funktionalitet så att nyttjandet kommer att öka ännu mer. Tillsammans med Cybercom får vi en svårslagen bredd av kompetenser och expertis så att vi även fortsättningsvis kan leverera på samma höga nivå som Cybercom gjort hittills”, säger Kristian Skotte, VD på C.A.G Mawell.

Cybercom har förvaltat HSA i över tio år och var med sin erfarenhet det naturliga valet i C.A.G:s sökande efter en samarbetspartner inför avropet som gjorts mot C.A.G:s ramavtal med Inera.

”Vi blev kontaktade av ett antal aktörer inledningsvis, men C.A.G var både det bästa och mest strategiska alternativet för oss. Vi har alltid känt oss trygga i vår leverans och då C.A.G har kompetenser på områden som rör utvecklingen av kataloginformation där vi inte verkat så mycket ännu, kompletterar vi varandra mycket bra. HSA är extremt viktigt för samhällsnyttan för utan den så stannar i princip vården i Sverige och därför ska det bli roligt att tillsammans ta fram en ny plattform”, säger Göran Dahlberg, Head of Cybercom Secure Services.  

”Området för kataloginformation börjar omfatta även strukturerad enhetlig information om utbud av tjänster inom vård och omsorg och det arbete Inera driver avseende referensarkitektur för kataloginformation. Det är viktiga områden där vi också är engagerade och leder arbetet och HSA är en viktig del i detta”, säger Marcus Claus, informationsarkitekt, projektledare och vice VD på C.A.G Mawell.

”Jag tycker att det är jättebra att vi nu kommer igång med vidareutvecklingen av Katalogtjänst HSA. Starten är bytet av driftplattformen där syftet är att lägga grunden för en katalog som möter både våra befintliga och nya kunders behov”, säger Dan Bergvall, förvaltningsledare IT, Inera AB

Läs mer om Cybercoms Secure Connectivity: https://www.cybercom.com/sv/vad-vi-gor/secure-connectivity/

 

För mer information, kontakta Cybercom:

Göran Dahlberg, Head of Cybercom Secure Services
+46702680775

Om Cybercom

Cybercom är ett innovativt IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara på den uppkopplade världens möjligheter. Våra konsulter och de lösningar de skapar tar oss hela vägen från nordisk offentlig sektors e-tjänster till streamad media och förarlösa bilar, nationella eIDs, säkra kortbetalningar samt hälsoappar till sjukvården, uppkopplade lyftkranar och hissar och smarta industriella robotar. Cybercom grundades 1995. Idag täcker bolagets expertisområden hela ekosystemet inom kommunikationstjänster och IT-säkerhet. Vi är ett mångfaldsrikt bolag med stort åldersspann och 45 nationaliteter. Tillsammans skapar vi morgondagen, vi är kreativa, orädda och nyfikna – alltid redo att utmana status quo. Vi går från ord till handling och möjliggör förändring. Vi är #Makers of tomorrow. Cybercom är sedan 2015 ett privatägt bolag. Huvudägare är JCE Group AB och Tequity AB. Cybercoms hemmamarknad är Norden och Polen, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. www.cybercom.se